ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

להיכנס לשירותים עם תפילין | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ז תמוז תשע"ה

להיכנס לשירותים עם תפילין


הרב חגי לרר

שאלה:
"ואוחזן בימינו - עיין במ"ב מש"כ בשם הרמ"ע להקל והרדב"ז מחמיר. ובספר אור זרוע אשר זכינו מקרוב לאורו משמע כהרמ"ע דכתב בסי’ תקפ"ו דמותר לעבור בבית הכסא לפי דרכו שלא לצורך נקביו ותפילין בראשו. ומשמע מלשונו שהוא מחלק בין אם הוא עובר או שהוא קובע עצמו להיות שם ובזה יש ליישב קצת קושית המג"א בסק"ט ממרחץ דחולץ כמ"ש סימן מ"ה סעיף ב’ ואע"ג דלענין ד"ת לא מחלקינן בין מהלך או עומד בברכות כ"ד ע"ב לענין זה מחלקינן"

האם לפי הביה"ל הנ"ל אפשר להיכנס לשרותים כדי לקחת משהו עם התפילין על הראש?

תשובה:
אכן לפי באור הלכה זה בסימן מ"ג ניתן להיכנס לשירותים עם תפילין על ראשו אם לא עושה שם צרכיו ובלבד שיהיו מכוסים. אך כבר כתבו האחרונים שבימינו התפילין גדולים וקשה לכסותן היטב ולכן ראוי לא להיכנס עם תפילין לשירותים אלא אם כן יש לו צורך כגון שאין לו מקום לשומרן ואז ראוי שיהיו מכוסים בשני כיסויים. ובמיוחד שבימינו לא מניחים כל היום תפילין ראוי להוריד את התפילין לפני שיכנס לשירותים.

הרב חגי לרר


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il