שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

סחיטה בנייר בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ח שבט תשע"ה
שאלה
האם נכון שמותר לסחוט נייר שבתוכו מים, כי אין איסור דש בדבר שאין גידולו מן הקרקע?
תשובה
גם לשיטות הפוסקות שאין דישה אלא בגידולי קרקע - הדבר אסור מדרבנן. הרחבה: בגמ' במסכת שבת (עה, א) נחלקו תנאים לגבי פוצע חילזון: לדעת חכמים אין בזה חיוב דישה כי החילזון אינו מגידולי קרקע, ואילו לדעת ר' יהודה יש כאן חיוב דישה. נחלקו הראשונים כיצד לפסוק בשאלה זו: תוס' מבינים שרש"י מחמיר כר' יהודה (עג, ב, ד"ה מפרק), אמנם דעת שאר הראשונים (רמב"ם, רמב"ן, רשב"א ועוד) שהלכה כחכמים שאין דישה בגידולי קרקע. על כל פנים, כתב האור-זרוע (ב, נח) שגם אם אין כאן איסור תורה - יש כאן איסור דרבנן. וכן משמע מהשו"ע בסימן שכ סעיף ח שיש איסור מדרבנן לסחוט דג אם צריך את המים הנסחטים. בברכה, הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il