שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות השבח והראייה

ברכה על ברקים ורעמים - מתי מברכים שוב?

undefined

הרב עזריה אריאל

ג אדר תשע"ה
שאלה
שלום וברכה, שמעתי כי לאחר שמברכים פעם אחת על ברקים ורעמים הפעם הבאה שמותר לברך היא רק בחלוף אותה סערה (מערכת אקלימית) שיכולה להימשך כמה ימים. האם נכון הדבר או בכל יום חדש ניתן לברך? ואשמח לדעת מה המקור? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
לשואל, שלום! צריך לברך בכל יום מחדש, וכן בכל סערה חדשה, כלומר: אם העננים התפזרו לגמרי וזרחה השמש (משנ"ב סי' רכז סק"ח), ושבה סערה באותו יום - יש לברך שוב; ואם הסערה נמשכת ברציפות מספר ימים - יש לברך בכל יום ויום. כך עולה מהירושלמי בברכות פ"ט ה"ב: "על הברקים וכו' - רבי ירמיה ורבי זעירא בשם רב חסדאי: דיו פעם אחת בכל היום. אמר רבי יוסי: מה אנן קיימין? אם בטורדין [=ברקים ורעמים תכופים] - דיו פעם אחת ביום; אם במפסיקין - מברך על כל אחת ואחת". הירושלמי מובא ברא"ש בברכות פ"ט ה"ג, וכן בפסקי הריא"ז (ברכות פ"ט ה"ג אות ד): "על הברקים שהיו בזה אחר זה - מברך עליהם פעם אחת ביום. היו מפסיקין - מברך עליהם בכל פעם ופעם, כמו שמבואר בתלמוד ארץ ישראל". וכך פסק המשנה ברורה (סי' רכז סק"ח). לעניין זה הגדרת ה'יום' החדש איננה חופפת להגדרה ההלכתית הרגילה של 'יום', שתחילתו בצאת הכוכבים ("ויהי ערב ויהי בוקר"), אלא הקובע הוא האם הייתה בינתיים שנת לילה. כלומר, אם היה ברק ביום ואחר כך בתחילת הלילה שאחריו - אין לברך שנית, ואם היה ברק בלילה ושוב למחרת בבוקר - יש לברך שנית. הטעם לכך, שלעניין הצורך בברכה חדשה הקובע הוא היסח הדעת של האדם, ודרכו של אדם ששנת הלילה היא המגדירה עבורו את התופעה של היום כחדשה (שו"ת ציץ אליעזר חלק י"ח סי' עח אות ו). האם ספרדים מברכים על ברקים ורעמים? מה מברכים על ברקים ורעמים?
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il