שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

עודף יתר פחות משישית - האם להחזיר?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ו אדר תשע"ה
שאלה
שלום וברכה, בהיכנסי לחנות ביקשתי הנחה על מוצר מאד זול (עולה כ 14 ש"ח) והמוכר ענה לי ברפיון שאין הנחות (אולי כדי ששאר הקונים בחנות לא יבקשו גם). אולם, הוא נתן לי שקל נוסף כעודף. יש לציין שהחנות לא היתה עמוסה והמוכר לא היה בלחץ. מדובר במוכר ותיק ומיומן שהוא נמנה גם על בעלי החנות. האם עלי להחזיר את השקל או שמא זו הנחה במתכוון? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום וברכה: אתה חייב להחזיר את השקל למוכר. מקור הדין: שולחן ערוך חושן משפט סימן רלב סעיף ב המקבל מעות מחבירו בין שהם במכר בין בהלואה בין בפרעון, ומצא יתרון במעות, אפילו אם לא תבעו חייב להחזיר אם הוא בכדי שהדעת טועה, דהיינו שאם יש לחלק המעות העודפות להוציאם עשרה עשרה או חמשה חמשה, ואין אחת או שתים עודפות שאינן באות לכלל חמש, יש לומר שטעה בחשבונו... אבל אם עודפות על החמישיות אחת או שתים או שלשה או ארבעה שאין מגיעות לחמש, כולם מתנה, ובלבד שהמעות יתרים שמצא לא יהיו כמנין החמישיות או העשיריות, שאם היו כמנינם חייב להחזיר לו שמא האחרים שהיה מונה בהם החמישיות או העשיריות נתערבו עמהם. הגה: ובמקום שרגילים למנות אחת אחת או שנים שנים וכיוצא בזה, מקרי שהדעת טועה לפי המנהג שרגילין למנות (המ"מ). תזכה למצוות, הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il