שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

ערלה בעץ שנכרת

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ח מרחשון תשס"ה
שאלה
עץ בוגר שכרתו אותו עד גזעו קרוב לאדמה וצמח בשנית והניב פירות . האם צריך למנות שוב שנות ערלה . האם יש הבדל אם נקצץ טפח או שלושה טפחים קרוב לאדמה?
תשובה
השיעור הקובע לגובה הגזע הוא טפח (10 ס"מ) ולא 3 טפחים, ראה רמב"ם בל' מע"ש פ"י הי"ג, הי"ט. לכן, לכתחילה בוודאי שמי שכורת עץ או מבצע הרכבה חדשה (שינטוע) צריך לעשות כן למעלה מטפח. אך אם כבר נכרת העץ כל זמן שנשאר חתיכה של גזע אפשר להקל בזה ואין חובה למנות שנות ערלה מחדש. ראה בדברי הגרח"ז גרוסברג, נטע הילולים עמ' מד שערי צבי ס"ק קיד, קכח. בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il