שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

האם זה גזל?

undefined

הרב בניהו שרגא

ה אדר תשע"ה
שאלה
תודה רבה לכבוד הרב על התשובה המפורטת. לפי זיכרוני הארון היה ישן ומט ליפול. ומן הסתם השווי שלו לא גבוה. האם ניתן לתרום סכום כסף (שלדעתי היה שווה הארון) לתלמידי חכמים ולכוון שלימודם יהיה לזכות הבעלים של הארון?
תשובה
ערב טוב מטרת התשלום הינה לנסות ולהחזיר את הסכום לבעליו או למי מיורשיו על מנת להשיג את הכפרה המיוחלת. לאור זאת התשלום צריך להינתן דווקא לצורכי ציבור באופן שמגדיל את סיכויי הבעלים ליהנות מכך. דוגמאות לצרכי ציבור: רכישת מכשור רפואי , תשלום לבניית נוחיות בתחנות הדלק [שמעתי מהרב זילברשטיין] וכדומה. חיים טובים הרחבה אכן רצונך לסייע לחיזוק תלמידי חכמים הוא חיובי מאוד: 'אם בקשת לעשות צדקה עשה עם עמלי תורה'. במדרש תנחומא פרשת צו כתוב שהתורה מכפרת על עוונותיהם של ישראל. במסכת ראש השנה יח. נכתב שעוון בית עלי לא יכופר ע''י קרבנות אך כן יכופר ע''י לימוד תורתנו הקדושה. וכך אמרו במגילה ג. שגדולה מצוות תלמוד תורה יותר מן הקרבנות. ובילקוט שמעוני [הושע סימן תקכב] מובא שאמר ריב''ז לר' יהושע אחר החורבן , שכעת כפרתנו היא ע''י לימוד התורה וגמ''ח. [הדברים מובאים בחזו''ע פורים עמ' קה] אמנם, כיוון שמטרת התשלום כאן היא לגרום להנאת הבעלים או מי מיורשיו ובכך להשיג את הכפרה, צריך לשלם דווקא לצורכי ציבור ולא לדברים חשובים אחרים. ואכן מצאנו שהאג''מ חו''מ ח''א פח מורה לתת לצרכי רבים ולא לצדקה . שמעתי פעם מהרב זילברשטיין שהמליץ לקנות ציוד רפואי לבתי חולים. לדעתו זו עצה טובה יותר מקניית ספרי קודש לישיבה שכן הרבה לא ייהנו מכך. הראי''ה קוק באורח משפט חו''מ יח 'צריך שיהיו צרכי רבים הללו במקום שהנגזל או יורשיו עלולים להיות נהנים מזה' ישמח לבב או''ח ג הצריך שיהיה דבר המתקיים לאורך זמן כדי להגדיל את הסיכוי שהנגזל או מי מיורשיו בעתיד ייהנה ממנו. וכן צריך שהנאתו תהיה הנאת הגוף ולא הנאת מצווה. [דומיא דבורות שיחין ומערות].
שאלות שנשאלו על שאלה זו:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il