שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • משלוח מנות ומתנות לאביונים

משלוח מנות של משפחה ביחד

undefined

הרב עזריה אריאל

י"א אדר תשע"ה
שאלה
שלום הרב, האם יש צורך שאני אתן משלוח מנות שיהיה ממני, ואשתי תתן משלוח מנות ממנה - או שגם אני וגם היא מקיימים את המצווה כשאנחנו נותנים ביחד? האם יש אפשרות להכניס בתוך משלוח אחד ארבע מנות וככה אני ואשתי יצאו ידי חובה באותו המשלוח? תודה רבה!
תשובה
לשואל, שלום! הדבר אפשרי, ועדיף לומר במפורש למקבלים שיש פה שני משלוחים, שתי מנות מהאיש ושתיים מהאישה. הרחבה: הדעה המקובלת בהלכה היא שאישה חייבת במשלוח מנות כאיש (רמ"א סי' תרצה ס"ד). הדעות חלוקות בשאלה האם כדי לקיים זאת צריך שתהיה ידיעה ואמירה מפורשת של השולחים והמקבלים שמשלוח מסוים הוא מהאישה, או שדי בהנחה הסתמית שהמשלוח הוא "בשם המשפחה", ולמעשה עדיף שיהיה משלוח מסוים בשמה (מגן אברהם שם סקי"ד ומשנה ברורה סקכ"ה, כפי שביאר את דבריהם בהליכות שלמה, פורים, פרק יט סי"ז). כאשר יש משלוח משותף, גם משני אנשים זרים זה לזה, ניתן לצאת ידי חובה אם יש שתי מנות מכל אחד (הליכות שלמה, שם, סעיף טו; ובהערה שם הפניה לספר 'פסקי תשובה' סי' קמד, שהסתפק בנושא. עיינתי שם וראיתי שהספק שלו הוא האם יש צורך בשתי מנות נפרדות מכל אחד, או די בכך שיש לכל אחד שווה פרוטה בכל מתנה, אבל לא הסתפק שניתן לאחד שני משלוחים למשלוח אחד). אגב, במשלוח מנות קהילתי בדרך כלל לא יוצאים ידי חובה, מפני שמספר המנות בו אינו מרובה כמספר השולחים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il