שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

מכת חושך ומכת בכורות

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ב אדר תשע"ה
שאלה
כמה זמן עבר ממכת חושך למכת בכורות? כי בפשטות משמע שעבר רק יום אחד וא"כ אין מקום לקושית הבית יוסף מדוע עושים זכר לנס רק בשבת הגדול כי לפי החשבון היה להם חושך חוץ משבת וברש"י משמע שרק 3 ימים אח"כ אך זכורני שיש מדרשים חלוקים. אשמח אם תאכלו להביא את השיטות
תשובה
לשואל שלום, מכת חושך ניתנה בראש חודש ניסן, ושימשה שישה ימים, ולא שבעה ימים ככל המכות, כי יום השביעי שלה היה שמור לליל כ"א בניסן, עליו נאמר: "ויהי הענן והחושך ויאר את הלילה" (שמות יד, כ). מכת בכורות היתה בליל ט"ו בניסן בחצות הלילה. כך לפי השיטה שכל מכה היתה במשך שבוע ולפני שלושה שבועות התראה (ראה רש"י שמות ז, כה ושפתי חכמים שם), ויש אומרים להיפך, שכל מכה היתה שלושה שבועות וההתראה ניתנה שבוע לפני כן (ראה מדרש תנחומא וארא יג). ב"סדר עולם רבה" (פרק ג) מובא, שהמכות ניתנו במשך שנים עשר חודש, והמקור לכך הוא במסכת עדויות (פ"ב, מ"י). נתון זה מעורר קושי, שכן לפי החשבון, אם מזמן ההתראה ועד סוף כל מכה עברו ארבעה שבועות (מלבד מכת חושך, שהמכה היתה רגע אחד בלבד), יוצא שהמכות ניתנו במשך תשעה חודשים ושבוע אחד, ולא במשך שנים עשר חודשים. ה"יפה תואר" על מדרש שמות רבה (ט, יב) מבאר, שהמדרש אכן חולק על המשנה בעדויות (ועל "סדר עולם רבה). ולפי ביאור הגר"א על "סדר עולם רבה" שם, חשבון שנים עשר החודשים מתחיל ממעמד הסנה ולא מרגע ההתראה על מכת דם. שיטה שלישית (המיישבת את הסתירה שבין המדרש למשנה), מובאת במדרש תהלים (עח), שם נראה שהיו עוד שבעה ימים בין ימי המכה לימי ההתראה, ואם כן עשר המכות אכן ארכו שנים עשר חודש. ועיין בספר "רש"י השלם" (חלק ד שמות ז, כה הערה 33). בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il