שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

מנין י"ח דבר

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ט אדר תשע"ה
שאלה
שלום רב ושלום לרב במסכת שבת דף יז: כתוב: "אלא לרי יוסי שבסריי הויין" שהרי חסר לרבי יוסי דבר ממניין י"ח, מכיוון שלמדנו בדף טז: שרבי סובר ש"שוכח כלים" לא הייתה גזירה מן המניין שאלה: הרי למדנו בדף ט"ז ש"אמר רב נחמן בר יצחק אף בנות כותים נדות מעריסתן ב ביום גזרו" והרי הגזירה של בנות כותים משלימה לי"ח לדעת רבי יוסי הלא כן? אז למה הגמרא לומדת שחסר למניין של רבי יוסי?
תשובה
שלום שאלה זו הקשה הנצי"ב בספרו מורמי שדה על מסכת שבת. יישר כח! הנצי"ב מסביר ע"פ הגמרא במסכת ע"ז דף ל"ו ול"ז, שם מובאת מחלוקת בין רב נחמן בר יצחק ורבינא לענין טומאת בנות גויים. רב נחמן בר יצחק סובר שבנות גויים נדות מעריסתן משום חתנות, ורבינא סובר שגזרו על בנות גויים מגיל שראויות לביאה – מגיל שלוש שנים ויום אחד - משום עבודה זרה. לפי רבינא בנות כותים ובנות גויים הן שתי גזרות, אך לפי רב נחמן בר יצחק זוהי גזירה אחת. ולפי זה ניישב את הקושיא. הגמרא לעייל (דף טז) מדברת לפי רבינא, אבל כאן מקשה לפי רב נחמן בר יצחק שלפי דעתו בנות כותים ובנות גויים נחשבות לגזירה אחת שמטמאות ביום אחד, ועל כן חסרה לרבי יוסי עוד גזירה. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il