שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ניקיון בדיקת וביעור חמץ

בדיקת חמץ בברכה למי שגר ביחידת דיור של הוריו

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ח אדר תשע"ה
שאלה
ב"ה שלום רב ושלום לרב אנו זוג, גרים ביחידה אצל ההורים. היחידה הזו נפרדת מבית ההורים (כניסה נפרדת ואין אפשרות להגיע מבית ההורים לבית שלנו) אך החשמל והמים משולמים ע"י ההורים באותו חשבון שלהם... איננו סמוכים על שולחן ההורים. האם, אנחנו יכולים לברך ולקיים בדיקת חמץ ביחידה הנפרדת לעצמנו?
תשובה
לשואלים, שלום! אתם יכולים לקיים בדיקת חמץ בברכה ביחידה שלכם. מאחר שהדירה ניתנה לשימושכם הבלעדי לפרק זמן מסוים, בין אם בתשלום ובין אם לאו, ואתם קונים אוכל לעצמכם, אין ספק שאתם חייבים בבדיקה. הרחבה: בשו"ע סי' תלז ס"א נדונה חובת הבדיקה בבית שכור, וההלכה היא שכאשר המפתח ביד השוכר ובפועל הוא גם גר בו, וקנה את זכות השימוש בו בכסף או בחזקה, אין ספק שהוא חייב, ראו משנ"ב ס"ק ב. גם אם אינכם משלמים להורים דמי שכירות, השאלת הדירה לפרק זמן מסוים היא גם כן סוג של קניין חזקה למשך אותו זמן, ולכן הדירה נחשבת כשלכם לעניין זה, למרות שההורים משלמים חשבון מים וחשמל. בשו"ת מהרש"ם (ח"ג סי' רצא) דן במקרה דומה, שבן גר בדירה נפרדת של הוריו, אלא ששם הוא מקבל אוכל מהמטבח של הדירה העיקרית של ההורים, ולפיכך התלבט האם החמץ שייך לבן. ומסקנתו שעדיף שהאב יאמר בפירוש לפני בדיקת החמץ שהוא נותן לבנו במתנה את החמץ שבדירתו, וכך הבן יזכה בחמץ ב"קניין חצר" (למרות שהדירה ניתנה לשימושו בחינם, כמודגש שם) ואז יוכל הבן לבדוק בברכה (וכן פסק ב'חובת הדר' עמ' קכא). לכן, רק אם הייתם אוכלים ממה שבבית ההורים, וכל האוכל בביתכם היה משולחנם, היה ספק בדבר האם החמץ שייך לכם וחובת הבדיקה מוטלת עליכם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il