שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות מיוחדות

חנוכת הבית - הלכות ומנהגים

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"ח אדר תשע"ה
שאלה
הרב שלום, נכנסנו לדירה חדשה , האם אפשר לדחות את חנוכת הבית? , והאם זו סעודת מצווה? מהם הטעמים שעושים חנוכת הבית?
תשובה
שיהיה לכם בשעה טובה, ברכה והצלחה חנוכת הבית הוא אירוע חשוב של הודאה להקב"ה על החסד הגדול המסייע בידי האדם לרכוש דירה. ויש טעם נוסף המובא במדרש : של הליכה בדרכו של ה' שברא את העולם ונח ובירך וקידש את יום השבת שבסיום 'מלאכתו' עשה יום טוב (מדרש תנחומא בראשית ב). האם יש בסעודה זו סעודת מצווה? יש שרצו ללמוד מעורכי המלחמה במלחמת הרשות השבים שכתוב: 'בנה בית ולא חנכו' שיש בכך מצווה, מאידך טענו שאין בכך הוכחה ברורה. שו"ת באר שבע (סימן ע) כתב שבארץ ישראל נחשב סעודת מצווה והשבים מעורכי המלחמה שבנה בית ולא חנכו רק בארץ ישראל נאמר .(ירושלמי סוטה פרק ח). אך בשו"ת תורה לשמה (סימן תפד) שאף בחו"ל נחשב סעודת מצווה .ולכול הדעות אם אומר דברי תורה נחשב סעודת מצווה. (מג"א תקסח,ב). ראוי לעשות חנוכת הבית בהקדם (שו"ת תורה לשמה שם) וכך פסק הגר"מ אליהו זצ"ל ,ולדעת הרב אלישיב עד 30 יום, ולדעת הרב קנייבסקי שליט"א – אפשר לעשות כול זמן שיש לו שמחה. שמעתי בשם הרב מרדכי אליהו כאשר היו באים אליו לאחר שנים שגרו בבית והיו מספרים לו על דברים קשים שהתרחשו היה שואל אם עשו חנוכת בית? , הן על בית פרטי והן על בית הכנסת. אם אמרו שלא! היה אומר להם לעשות בהקדם גם לאחר שנים שגרו בבית. בית שיש עליו משכנתא, הלוואות רבות האם צריך לעשות חנוכת בית? אומנם הרב חיים פלאג'י זצ"ל כתב שלא צריך לעשות , הפוסקים כתבו לעשות חנוכת הבית - יברך שהחיינו ויעשה חנוכת הבית מפני שמחתו (צי"א יב,יט) תוספת לדירה האם צריך לעשות חנוכת הבית? כאשר הבית גדל אך המטבח והשירותים נשארו במתכונתם לא יעשה חנוכת בית. (הרב אלישיב) מענינים דברי החת"ס שכתב (יור"ד קלח) - 'הבונה בית בחו"ל להרחיב משכנות ולהתייאש מן הגאולה הרי בניינו סכנה ואינה מצווה' 'על בית זה ויושבהו תהיה ברכת אליהו'
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il