שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בין בני משפחה

איסור נגיעה בבן דוד

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ה כסלו תשס"ה
שאלה
איסור נגיעה בבני המין השני ידוע לכל. אבקש לדעת האם האיסור חל גם על בני משפחה כגון דודים ובניהם ? אשמח גם לקבל מקורות לעניין.
תשובה
נגיעה של חיבה, שהוא נהנה בה, אסורה בכל אשה חוץ מאשתו כמובן. באמא ובסבתא, בבת ובנכדה - מותר. לגבי שאר קרובות הואיל ואין בזה הרהור עבירה רק הבעת חיבה ללא רגשות שליליים, מצד עיקר הדין מותר ואין בזה איסור דאורייתא של נגיעה, אבל כותב הרמב"ם (בפרק כ' מהלכות איסורי ביאה) שזה מגונה ולא ראוי לגעת, לנשק או לחבק שאר קרובות, כדודה, אחות ובנות דודות. לכן כל מי שיש בו יראת שמים אמיתית לא ייגע, (לסיכום, לפי הרמב"ם נגיעה שיש בה רגש היא איסור תורה ושאין בה זה פחות מאיסור דרבנן ולא ראוי). סיפרו לי שבצרפת מקובל כשבני משפחה נפגשים שמתנשקים וכו', מי שלמד תורה שיתחמק מסיטואציה כזאת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il