שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משחקים והימורים

למי מגיעה הזכייה בהגרלה

undefined

הרב יהודה אודסר

כ"א סיון תשע"ה
שאלה
שלום וברכה חברה פרסמה שמי ששולח SMSראשון, משלם סכום סימלי, ונכנס להגרלה. בני פחות מגיל שמונה עשרה ראה את הפרסום ושלח SMS. החברה התקשרו אליו, ושאלו לגילו, הוא ענה בן שש עשרה, הם אמרו אתה פחות מהגיל המותר ליכנס להגרלה, הוא אמר יש לי אח בן שמונה עשרה, הוא העביר אותו אליהם. הם בקשו מהאח בין השמונה עשרה תשלום בויזה, הוא אמר אין לי ויזה, יש לאבי ויזה, הסכמתי לשלם. החברה רשמה את ההגרלה על שם הבן בן השמונה עשרה, ואני שלמתי בויזה. השאלה היא אם זוכים בהגרלה למי שייך הכסף. הבן הקטן טוען, אם לא הייתי שולח את ה-SMS לא הייתה הגרלה, הבן השני טוען אתה לא יכול ליכנס להגרלה, אתה קטן בלעדי אין הגרלה, אני טוען בלא הויזה שלי ג"כ לא היה כלום. מה הדין? תודה
תשובה
שאלה זו מורכבת מכמה חלקים: א. מי הוא בעל ההגרלה? ב. מהי ההגדרה של הגרלה? ג. האם חלה כאן תקנת חכמים של "איבה" בנער שסמוך על שולחן אביו? א. מסיפור הדברים נראה שלחברה לא היה חשוב מי הוא זה ששלח מסרון ראשון אלא בעיקר התשלום של אדם שגדול מגיל שמונה עשרה, כמו כן החברה רשמה את האח כבעל של ההגרלה. מכל זה נראה שהאח הקטן אינו זכאי לבעלות על סכום הזכיה. ישנו כלל בפוסקים שסתם נתינה הרי היא בגדר של מתנה. לכן נראה שנתינת הכסף של האב לטובת ההגרלה שעל שמו של הבן הגדול הרי דינה כמתנה או לכל היותר כהלוואה, ואם נוסיף לכך את הנתון שכבר נאמר שהחברה רשמה את האח הגדול, אם כן מובן שהאב גם כן אינו נחשב לבעל ההגרלה אלא הבן הגדול. ב. נחלקו הפוסקים בהגדרה של כסף זכיה מהגרלה, יש שראו בזה כמתנה, יש שראו בזה כעסק וכסף הזכיה הינו שכר של עסקה ויש שרואים בסכום הזכיה כערך של נכס שהושבח (עיין אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן ע"ן וכן ספר "עטרת דבורה" סימן מ"ג להרה"ג אוריאל לביא שליט"א ועוד שמעתי ממורי הרה"ג כלאב שליט"א ) להגדרה של כסף זה תהיה השלכה בכמה נושאים בין היתר ביחס ממוני של איש ואישה (מה הדין באישה שזכתה בפיס, למי שייך סכום הזכיה) וכן ביחס לזכיתו של האב במציאת בנו. ג. חכמים קבעו שנער או נערה אף שהם גדולים, כאשר הם "סמוכים על שולחן אביהם" קרי הכלכלה שלהם היא על חשבון אביהם, אזי מציאתם שהם מוצאים תהיה שייכת לאביהם (בבא מציעא פרק ראשון, חושן משפט סימן ר"ע ) ויש האומרים שאף אם הוא עובד ומשתכר אזי פרנסתו יכולה להדרש גם על ידי אביו (רמ"א שם.) בטעם הדבר כתבו האחרונים (סמ"ע שם) שחכמים לא ראו בעין יפה שהאב יעבוד ויפרנס את בנו ומאידך הוא יוכל להלוך ולזכות במציאות לעצמו בלי לשאת בעול הפרנסה עם אביו . לאור זאת יש לומר שאם אנו מגדירים את הזכיה בהגרלה כ"מתנה" אזי ברור שהאב לא זוכה בה והיא שייכת לבן, גם אם נאמר שיש כאן עסק ושכר (ולשיטת הרמ"א גם שכר עבודה או מלאכה נזקפים לטובת אביו שמפרנסו ) עדין לא ברור שהאב זוכה בזה מכיוון שיש שהגדירו זאת כעליה בערך הסכום שהושקע בהגרלה ובעליות כאלו האב אינו זכאי לכן נראה שלפי דעת רוב הפוסקים הכסף שייך לבן שבן שמונה עשרה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il