שאל את הרב

  • הלכה
  • צורת התפילה

3 פסיעות לאחור

undefined

הרב יוסף אפריון

כ"ו תמוז תשע"ה
שאלה
בס"ד השלום והברכה. 1. מדוע פוסעים לפני תפילת עמידה 3 פסיעות לאחור ו3 פסיעות קדימה וכן בסיום תפילת עמידה? 2. מדוע נותנים 3 מטבעות ב"ויברך דוד", ומדוע 2 מטבעות ואחר כך מטבע אחת?
תשובה
שלום. 1. לפני תפילת עמידה פוסעים שלוש פסיעות קדימה כהתכוננות לתפילת שמונה עשרה שהיא עיקר העמידה לפני רבש"ע. המנהג היום לפסוע לאחור שלוש פסיעות ולחזור קדימה שוב שלוש פסיעות, אולם מעיקר הדין מספיק לפסוע קדימה שלוש פסיעות. שו"ע צה א ומשנ"ב ג. בסיום התפילה פוסעים לאחור שלוש פסיעות כעבד הנפטר מרבו. המקור שפוסעים דווקא שלוש פסיעות הוא בגמרא ביומא נג עמוד ב, ונאמרו בכך כמה טעמים. אחד מהם כנגד שלושת המדרגות שהיה יורד הכהן עם איברי התמיד בין הכבש למזבח. עיין בית יוסף סימן קכ"ג ג. 2. המקור לנתינת שלוש מטבעות ב"ויברך דוד" הוא במנהגי האר"י ונאמרו בזה טעמים ע"פ הקבלה. עיין שערי תשובה נא ז; משנ"ב יט; כף החיים מד-מה. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il