שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

שאלות בענייני שבת

undefined

הרב עזריה אריאל

ו ניסן תשע"ה
שאלה
שלום לכבוד הרב ברצוני לשאול 1. האם ניתן להסתכל בטלויזיה שהושארה דולקת בערב שבת, וברור שאין מעורבות של יהודי בהפעלה והשידור, באותו אופן שאפשר להשתמש באש שהודלקה מערב שבת ונשארת דולקת בשבת. 2. מה הסיבה לאיסור נסיעה באופניים בשבת, כל עוד הן אינן חשמליות? 3. האם ניתן יהיה בעתיד להשתמש ברכבת הקלה בירושלים בשבת אם היא תעבוד באופן אוטומטי כמו מעלית שבת? 4. אם איסורי שבת נאסרו לא בשל עצם המעשה אלא בשל מראית עין, האם שעון שבת לא נכלל בכך? כל חילוני שרואה זאת מגחך, ויצא שכרנו בהפסדנו, שרבים מסתכלים על ההלכה כ"מסחרה" (בדומה למכירת החמץ הפיקטיבית)
תשובה
לשואל, שלום! 1. צפייה בטלויזיה אסורה בכל מקרה. אמנם אין בזה מלאכה וגם לא איסור הנאה ממלאכת גוי בשבת (בהנחה שמדובר בערוץ שמשדר עבור אוכלוסיה שרובה גויים, ולא נעשית שום פעולה על ידי יהודי או גם על ידי גוי במיוחד עבור יהודי), אך הדבר אסור משום "עובדין דחול", התנהגות של חולין, בתוספת מראית העין, דהיינו החשש שמי שיראה את הטלויזיה דולקת יחשוב שהופעלה בשבת, וכלל הוא בידינו: "כל דבר שאסור משום מראית העין - אפילו בחדרי חדרים אסור". אעתיק ממה שכתב הרב חיים דוד הלוי זצ"ל (שו"ת 'עשה לך רב' חלק א סימן לה), שהאריך להסביר מדוע אסור להפעיל את הטלויזיה בכל צורה שהיא מכמה טעמים, והעיקרי שבהם: "שהלא הרדיו הופך את השבת לחול גמור, שכן אף אם כל שידוריו יהיו על טהרת המוסר והצניעות, הלא ישמעו שם דברי חול שהמחשבה בהם אסורה בשבת, וכל שכן שעלול גם לשוחח ולדבר דברי חול בשבת, שהוא אסור משום "ממצוא חפצך ודבר דבר", שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול (שבת קי"ג). וכמה דברים נאסרו בשבת מטעם זה. יצויין שדווקא באיסורים אלה, ניכרת גדולת השבת וכל עצמת קדושתה ממקורה האלוקי, כי ממלאכות גמורות נמנעים בדרך כלל כל בני אנוש ביום מנוחתם, אך ההימנעות מדברים הנ"ל היא אפיינית לשבתו של השם יתברך מקדש השבת, ומקדש עמו ישראל בקדושתו. ולכן במקרא זה שממנו למדו דיבור חול נאמר: אם תשיב משבת רגליך... וקראת לשבת ענג לקדוש ה' מכובד (ישעיהו נ"ח), כי באיסורים אלה בעיקר מובלטת קדושת ה'. זאת ועוד, שבחול, אם אדם מאזין לרדיו ושומע שידור שאסור לשמעו מבחינת תכנו, כדברי כפירה או נבלות הפה וכדומה, הרי שיכול לסגרו מיד, אך בשבת נבצר זאת ממנו כמובן, ונמצא שלא זו בלבד שמחלל הוא את שבתו בדברי חול, אלא שאף פוגם הוא במחשבה, בדיבור ובמעשה בקדושת היום הגדול והקדוש שלא ניתן לישראל אלא כדי להגות בתורה ולהתקדש בקדושתה". 2. הנימוק העיקרי לאיסור רכיבה על אופניים בשבת הוא גם כן משום "עובדין דחול", כלומר, זוהי אווירה והתנהגות של יום חול (ציץ אליעזר ח"א סי' כא אות כז; לכן יש להתיר רכיבה שניכרת כמשחק ילדים קטנים, מבחינת צורת האופניים ואופי המסלול, עיין בשמירת שבת כהלכתה פרק טז סעיף יז, שהתיר רק בתלת אופן, ואילו הרב חיים דוד הלוי זצ"ל, עשה לך רב חלק ח סימן סז, התיר בכל אופני ילדים). 3. רכבת אוטומטית - נראה שהדבר יהיה אסור מאותו טעם, דהיינו "עובדין דחול". דיון דומה קיים לגבי רכבת המופעלת על ידי גויים בלבד ועבור אוכלוסיה שרובה גויים, ודעת רוב הפוסקים לאסור זאת (עיין למשל בציץ אליעזר הנ"ל), וזהו המנהג המקובל בכל קהילות ישראל בחו"ל על פי הידוע לי. 4. תמיהתך על היתר שעון שבת. "מראית עין" פירושה שאדם שמתבונן במעשה מסוים ואינו יודע את כל הרקע וכל העובדות הרלוונטיות עלול לחשוב שבמציאות נעשה כאן איסור. בדוגמה לעיל: מי שיראה טלויזיה דולקת ולא ידע מתי הופעלה. לעומת זאת כאשר כל העובדות ידועות לו, אלא שההלכה לא ידועה לו והוא חושב בטעות שהמעשה אסור, זה לא "מראית עין". לכן, מכיוון שהמושג של שעון שבת ידוע לכל בימינו, ומי שרואה אורות נדלקים בבית באמצע השבת יכול להבין בקלות שהם הופעלו באמצעות שעון שבת, אין בכך "מראית עין", גם אם ההיתר נראה מוזר למישהו. קיימת אמנם הלכה בשולחן ערוך (יו"ד סי' רמב ס"י): "יש מי שאומר שאסור לחכם להתיר דבר התמוה, שנראה לרבים שהתיר את האסור", ולפיה לא נכון לחדש פסק שעלול להיראות מנוגד להלכה. אך מדובר בהיתר שנראה תמוה לקהל שומר המצוות, שבאופן כללי בקיא בהלכה ורואה לפתע דבר חדש שמנוגד למה שידע מקודם. למי ששואל על פשר ההיתר צריך לחדד את ההלכה הפשוטה, שמה שנאסר בשבת הוא הפעולה של יהודי ולא תוצאה שמתרחשת בעזרת מכשירים. יישומים של עיקרון זה היו בכל הדורות, כמו הנחת סיר לא מבושל על כיריים רגע לפני שבת על מנת שיתבשל מאליו בשבת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il