שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת כהנים

נטילת ידים לנוטל ידים לכהנים

undefined

הרב עזריה אריאל

ט ניסן תשע"ה
שאלה
שלום וברכה, האם יש הלכה או מנהג שהנוטל ידים לכהנים יטול את ידיו שלו קודם נטילת ידיהם של הכהנים האם יש הבדל האם הנוטל הוא לוי או בכור (כשאין לוי)? האם לא ניתן לסמוך על נטילת ידיו של הנוטל לפני התפילה? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
לשואל, שלום! בעניין זה מנהגים שונים: בשולחן ערוך (או"ח סי' קכח ס"ו) כתב שהלוי היוצק מים על ידי הכהנים יטול ידיו קודם, על פי הזוהר הקדוש המובא בבית יוסף שם. אך הרמ"א כתב שלא נהגו כך, אלא סומכים על נטילת הידיים שבשחרית (אלא אם כן הלוי הסיח דעתו משמירת ידיו בנקיות - משנה ברורה שם ס"ק כג). לגבי הבכור, לא מצאתי דברים מפורשים אבל מסתבר שהעניין שמי שמקדש את ידי הכהנים יתקדש בעצמו לפני כן שייך גם בו. אלא שעצם העניין שהבכור יוצק על ידי הכהנים הוא מנהג אשכנזי (הובא בבית חדש בסי' קכח) שלא התקבל אצל כל עדות המזרח (עיין כף החיים סי' קכח ס"ק מ, שכתב שלא נהגו כך, וכן בילקוט יוסף סי' קכח סכ"ד שאין הכל מקפידים בזה, ולעומת זאת בבן איש חי, תצוה, שנה ראשונה, סעיף ז, הוזכר הדבר). ואצל האשכנזים, כאמור, לא נהגו ליטול ידיים שוב במיוחד לפני היציקה על הכהנים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il