שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חול המועד

כריכת ספרי בית הכנסת בחול המועד

undefined

הרב עזריה אריאל

ט"ז ניסן תשע"ה
שאלה
האם מותר לכרוך ספרים לבית הכנסת בחול המועד?
תשובה
לשואל, שלום ומועדים לשמחה! בשאלה מסוג זה כדאי לפנות לרב בית הכנסת, ואני עונה עבור מקום שאין בו רב. הדבר אסור. אמנם הותר לעסוק בחול המועד ב"צורכי הרבים", אך בעניין זה יש להבדיל בין צרכים שונים ומלאכות שונות: כאשר מדובר על "צורך הגוף", סיוע ממשי לגופם ונוחיותם של הרבים שהוא גם צורך המועד (למשל, תיקון ספסלי בית הכנסת כדי שאנשים יוכלו לשבת), מותר לעשות זאת גם בעבודה מקצועית ("מלאכת אומן"). לעומת זאת כאשר מדובר על צורך שאינו סיוע ממשי לגופם ונוחיותם של אנשים, אפילו אם זהו צורך מצווה, הותרה עבור הציבור רק מלאכה פשוטה, "מעשה הדיוט" (עיין בשולחן ערוך וברמ"א סי' תקמד סעיף א ומשנה ברורה ס"ק ז-ח). לכן, בהנחה שהשאלה היא על כריכה מקצועית ולא רק הדבקה ארעית בסלוטייפ, הדבר אסור. אם מדובר על מצב מיוחד ודחוף שבו חלק מהקהל עלול שלא להתפלל בהעדר סידורים תקינים, יש יותר מקום להתיר (עיין בשמירת שבת כהלכתה פרק סז הערות יב, כז, ל) וכדאי להתייעץ על כך באופן פרטני עם תלמיד חכם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il