שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

הבנת סיפורי התורה

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ב כסלו תשס"ה
שאלה
בספר בראשית ישנם סיפורים קשים מאד להבנה ולמרות שלאחר עיון בפרשנים ניתן להגיע לעומק הדברים במידה כזו או אחרת, עדיין קשה לי מדוע בכל זאת כתב רבונו של עולם את הדברים בפשט בצורתם המסובכת והבלתי מובנת. למשל, סיפור הברכות של יעקב ועשו, לא ברור. מדוע יצחק העדיף את עשיו? האם יצחק אבינו ראה דברים שלא כשורה? אולי היינו נראים היום אחרת לולי אותה ברכה שנלקחה במירמה? אותה הלכה שבידוע עשיו שונא ליעקב אולי לא היתה קיימת? איך בכלל ניגשים להסביר נושא כ"כ עדין, מורכב ורגיש לילדים, בלי לסבך אותם אך גם בלי להמעיט חלילה מדמויות הקודש לאורן אנו שואפים ללכת? אני מקווה שהשאלה מספיק מובנת כי קצת קשה לי להביע את כל הבלבול שאני מכילה בעניין, וגם.. האם זה בסדר לשאול שאלות כאלה?
תשובה
לשאול שאלות מתוך אמונה, לא על מנת לקנטר אלא על מנת להבין, מותר ורצוי. לילדים אין קושי להסביר את הדברים כפשוטם וזה אינו ממעיט את גדולת האבות. יצחק אבינו היה אדם גדול וקדוש, אך ביחס לעשו הוא היה תמים ודוקא מתוך צדקותו לא ראה את חסרנותיו של עשו, וטעה וחשב שהוא ראוי לברכות. והקב"ה שומר על הצדיקים שלא יכשלו וגלגל את הדברים שיעקב יקבל את הברכות המגיעות לו. ומיד שראה יצחק שיעקב קבל את הברכות ידע שהקב"ה סיבב כך את הדברים, ואמר "גם ברוך יהיה". יש גם פירושים יותר עמוקים למה היו הברכות צריכות להינתן דוקא באופן הזה כאילו במרמה. אך אי אפשר להרחיב במסגרת תשובה זו. האם ניתן ללמוד את חטאי האבות בתנ"ך? האם עשיו נסחט על ידי יעקב? בגרותה הנפשית של רבקה אימנו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il