שאל את הרב

  • הלכה
  • מגע ותערובת בין בשרי או חלבי לפרווה

תבנית אפייה חלבית

undefined

כולל הלכה בית אל

ב אייר תשע"ה
שאלה
האם תבנית אפייה שאפיתי בה עוגה חלבית ניתן לאפות בה עוגה שתהיה פרווה? כ"כ האם ניתן להגעיל תבנית אפייה מחמץ לפסח?
תשובה
דין מאכל פרווה שנאפה בתבנית חלבית נקייה: א) ניתן לאכול אותו לאחר אכילת בשר. ב) לגבי אכילתה עם בשר יחד (סימן צה סעיף ב): לדעת הספרדים הפוסקים בשו"ע: בתבנית בת יומה - לדעת הש"ך רק אם כבר נאפתה מותר לאכלה עם בשר. לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל מותר לכתחילה לאפות בתבנית זו מתוך כוונה לאכול עם בשר. בתבנית שאינה בת יומה - מותר לכתחילה לאפות על דעת לאכול עם בשר. לדעת האשכנזים הפוסקים כרמ"א: בתבנית בת יומה - אסור לאכול עם בשר, ואם המאכל נתערב עם בשר - יש סוברים שצריך לזרקו (ש"ך שם ס"ק ד). בתבנית שאינה בת יומה - יש מתירים רק אם כבר נאפה (חכמת אדם), ויש מתירים לכתחילה לאפות על דעת לאכול עם בשר (גר"א סק"י). * * * למעשה לא ניתן להכשיר תבנית אפייה לפסח, משום שלא ניתן ללבנה ליבון חמור. בברכה, הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il