שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בר ובת מצוה

מקור לחגיגת בת מצווה

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ד ניסן תשע"ה
שאלה
אני מבקש לברר היכן נמצא המקור לחגיגת בת המצווה ומהם המאפיינים ההלכתיים והמסורתיים לחגיגה זו ?
תשובה
שואל, שלום! ההלכה שהבת בגיל שתים עשרה מתחייבת במצוות מופיעה בדברי חז"ל (משנה, נידה פ"ה מ"ו; גמרא, יבמות לד ע"א). חגיגת בת מצווה לא מוזכרת במקורות קדומים לפי הידוע לי. למרות זאת, ניתן להסיק מהגמרא והפוסקים שיש ערך לציון היום בו אדם מתחייב במצוות. לגבי סעודת בר מצווה כתב כבר המהרש"ל ('ים של שלמה', בבא קמא פ"ז סי' לז) שזוהי סעודת מצווה. הוא מוכיח זאת מגמרא (קידושין לא ע"א) האומרת שראוי לחגוג על התחייבות במצוות (הגמרא שם דנה בשאלה האם עיוור חייב במצוות, ואומרת שהאמורא רב יוסף, שהיה עיוור, אמר שכאשר ישמע פסק הלכה שהוא חייב במצוות יעשה יום טוב). כמה פוסקים בדורנו כתבו שגם שמחת בת מצווה היא "סעודת מצווה" (הרב עובדיה יוסף, יביע אומר חלק ו, אורח חיים סימן כט, בניגוד לדעת הרב פיינשטיין, אגרות משה או"ח ח"א סי' קד). באופן כללי, כל אירוע שיש בו חיזוק לקיום התורה והמצוות הוא מצווה. את מאפייני החגיגה קשה להגדיר. לא נקבעו לה דפוסים מחייבים, והעיקר הוא שהאירוע לא יהיה יום הולדת סתמי, אלא יודגש בו עניין ההגעה לעול המצוות. ניתן לנצל את האירוע כמנוף והכנה רוחנית לחיי בגרות של תורה ומצוות, למשל על ידי קביעת לימוד משותף עם הנערה במשך תקופה לפני כן. גם בבית הכנסת ניתן לציין את האירוע באופן צנוע ומכובד: דרשה של הרב לכבוד הנערה, הגשת מתנה בשם הקהילה, עלייה לתורה של אבי הבת בתוספת "מי שבירך" מיוחד לבת לרגל הגעתה למצוות, וגם ברכת "שפטרני מעונשה של זו" בלא שם ומלכות (עיין ביביע אומר הנ"ל).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il