שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

כפיית המטה

undefined

הרב חיים שרייבר

א אייר תשע"ה
שאלה
כתובות סב: אמר להו ר׳ ינאי כפו מטתו שאלמלי קיים.... ועיין רש״י כדת המתאבלים שחייבין בכפיית המטה. ולכאורה צ״ע דהול״ל כפו מטתה כיון שהיא אבלה אי נמי כפו מטתן והיינו של האבלים. ומדוע אמר לכפות מטתו
תשובה
שלום בסיפור המדובר לא היה נודע בודאות על מות יהודה בריה דרב חייא אלא כך שיער רבי ינאי (אכן דנו הפוסקים בעקבות סוגיא זו אם ניתן לקבוע מוות על פי אומדנא). וכפיית המיטה היתה כסימן בעלמא להורות על האבל. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il