שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • יחס לספרים שונים

שימוש בספרי כללים

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ו ניסן תשע"ה
שאלה
שלום הרב, אני בחור ישיבה ורציתי לשאול מה מקומם של ספרי הכללים כגון יד מלאכי, הליכות עולם, והחדש עין יצחק, כי אף פעם לא ראיתי מישהו שמשתמש בהם? תודה רבה!
תשובה
לשואל, שלום! ניתן לשער שהזנחת ספרי הכללים נובעת מסיבות שונות ואף מנוגדות: א. דברים רבים הכתובים בהם ידועים ומובנים מאליהם ללומד המנוסה. ב. לימוד סדיר ורצוף של כללים אינו נוח, משום שהדברים שהם חידוש עבור הלומד הם פרטים רבים שקשה לזכור את כולם, ודווקא "בזמן אמת", כשמגיעים לנושא שנוגע לאחד הכללים, הלומד צפוי לשכוח את הכלל. ג. הכללים אינם מקיפים ומחייבים, משום ש"לכל כלל יש יוצא מן הכלל", וכדברי חז"ל (ערובין כז ע"א): "אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו 'חוץ'". ד. כללים רבים שבספרים אלו שנויים במחלוקת. מחברי הספרים הללו אספו אותם מספרים שונים, וכשמצאו שחכם כלשהו חידש כלל - הכניסוהו לספר. כאשר הם מצאו שכלל זה שנוי במחלוקת - ציינו זאת, אבל לא תמיד קל לדעת האם הכלל מוסכם או לא. פעמים רבות, חכמים אחרים שחיו לפני שהתפרסם הכלל המדובר לא סברו כמוהו וכמובן לא טרחו לציין זאת במפורש, וניתן להסיק על כך רק מעיון רוחבי בדבריהם (דוגמה מתחום אחר: בנושא שיעור כזית התפרסמה דעת תוספות שהוא כחצי ביצה, והראשונים שחלקו עליהם לא טרחו לכתוב שכזית הוא פחות מכחצי ביצה ורק בירור יסודי מוביל למסקנה זו). לאחר שמתברר שכלל מסוים שנוי במחלוקת, נדרש בירור מעמיק יותר על הראיות שעליהן הכלל מתבסס. בדרך כלל, כאשר מוצאים בספרים אלו כלל שנכתב עליו בקצרה, הרי זה באחת מן השתיים: או שיש לו מקור מאוד מבוסס ואין מה לדון בו, או שכלל זה טרם עבר את כל תהליך הבירור במשך הדורות. ה. מבחינת דרך הלימוד, היצמדות לכללים עלולה לשעבד את הלומד לדפוסים טכניים על חשבון עיון יסודי בסוגיה (למשל, כיצד להבין את הכרעת השולחן ערוך במחלוקות שונות? האם לתת יותר משקל לכללים ניסוחיים שונים שכתבו חכמים הבאים אחריו ולא יצאו מפי רבי יוסף קארו עצמו, או על פי עיון בדבריו בבית יוסף בסוגיה המקומית?). למרות כל אלו, לענ"ד אפשר להתברך הרבה מאוד משימוש זהיר בספרים אלו, תוך מודעות למגבלות הנ"ל. יש בספרי הכללים שציינת ואחרים (כגון אנציקלופדיה תלמודית ערך 'הלכה') המון ידיעות בסיסיות נחוצות, ומצער לראות לפעמים טעויות של לומדי תורה ואף תלמידי חכמים בהעדר ידיעות חשובות בביבליוגרפיה תורנית, למשל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il