שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

דיני טהרה

undefined

הרב רפאל וסרטיל

א אייר תשע"ה
שאלה
שלום לכבוד הרב רציתי בבקשה אם אפשר להסביר על 1 זב 2 זיבה קטנה 3 זיבה גדולה מה הם מטמאים? מה דרכי טהרתם? ולשם מה הם צריכים להיטהר? אני אודה לך אם בנוסף לתשובה תוכל להפנות אותו להיכן זה כתוב בתנ"ך וגם בספרי הלכות כדי שאוכל לקרוא יותר תודה רבה
תשובה
לשואל שלום, להלן ביאור המושגים: (1) זב - אדם שמחמת חולי יוצא כעין ריר מאיבר הזכרות שלו. הרואה ראייה אחת של זוב, דינו כרואה קרי, שטמא עד הערב. ראה שתי ראיות של זוב ביום אחד או בשני ימים רצופים, הריהו נעשה זב, שטומאתו חמורה, ומונה שבעה ימים נקיים מזוב, וטובל ביום השביעי במים חיים, ואוכל בקדשים לערב. ראה שלש ראיות של זוב ביום אחד או בשניים או בשלשה ימים רצופים, הרי הוא זב גמור, ולאחר שמנה שבעה ימים לטהרתו, וטבל והעריב שמשו, הרי הוא מביא קרבנותיו ביום השמיני: שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, וכל זמן שלא הביא קרבנותיו, אסור לו להיכנס למקדש ולאכול מן הקדשים. הזב מטמא את המשכב ואת המושב והמרכב בחמישה דרכים - עומד, יושב, שוכב, נתלה, ונשען. כיצד: כלי שהוא עשוי למשכב או למושב או למרכב, אפילו היה תחת האבן - אם עמד אחד ממטמאי משכב על האבן, או ישב עליה, או שכב או נשען עליה, או נתלה בה - הואיל ונתנשא על הכלי הזה מכל מקום, נטמא ונעשה אב. (2) זבה קטנה - אשה שראתה דם יום אחד או שני ימים רצופים בתוך אחד עשר יום שלאחר שבעת ימי הנידה. דין זבה קטנה כדלהלן: ראתה דם יום אחד בלבד, צריכה היא לשמור יום אחד בטהרה כנגד יום הטומאה, כלומר שהיא טובלת למחרת היום הטמא, ואם אינה רואה בו דם, הרי היא טהורה לערב. וכן אם ראתה דם שני ימים רצופים, הרי היא שומרת את היום השלישי בטהרה, ואם טבלה ולא ראתה בו דם, טהורה היא בערב. הזב והזבה מטמאים כלים במגע, ומטמאים אדם במגע ובמשא; ומטמאים משכב ומושב ומרכב מתחתיו, ועושים אותן אב טומאה, ומטמאים מדף על גביו. אחד זבה קטנה ואחד זבה גדולה, טומאת כולן, שווה לטמא אחרים. (3) זבה גדולה - אשה שראתה דם שלשה ימים רצופים בתוך אחד עשר יום שלאחר שבעת ימי הנידה, שהיא נעשית זבה גמורה, וצריכה לספור שבעה ימים נקיים מדם, וטובלת ביום השביעי, ומביאה קרבן ביום השמיני. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il