שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • מידות ובין אדם לחברו

הבטחה לתת לילד מתנה לאפיקומן

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"ו ניסן תשע"ה
שאלה
הבטחתי לקנות לילד מתנה לאפיקומן ,האם מותר לי להתחרט?
תשובה
מובא בגמ' במסכת סוכה (מו,ב) לא יאמר אדם לילד אתן לך משהו ולא ייתן מפני שמלמד אותו לשקר שנאמר: למדו לשונם דבר שקר. והוסיף הרב אלחנן וסרמן שבהטחה לקטן היא כמו הבטחה לעני שהיא כנדר. וכתב הרמב"ם (משניות שביעית י,ט) על המחזיר חוב בשביעית שרוח חכמים נוחה הימנו . ואמרו חז"ל 'הין צדק' שיהא הין שלך צדק כלומר שאם הבטחת במשהו קיים את דבריך. ויש המוסיפים: שנחשב מחוסרי אמנה אלו החוזרים מהבטחותיהם ועוברים על איסור מדברי קבלה על פי הפסוק בצפניה 'שארית ישראל לא יעשו עולה'. ולכן אם הבטחת מתנה לילד שהוא מעל גיל שלוש ובוודאי מעל גיל שש מתנה סבירה בהתאם לרמת החיים שלכם זוהי חובה על פי כול האיסורים הנ"ל . ואם חשבת בזמן ההבטחה שלא תקיים יש בכך איסור על פי הפסוק: נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה שמדבר אחד בפה ואחד בלב. ואם הבטחת מתנה גדולה מידי אף שאינך צריך לקיים מפני שידעו שלא תקיים ,ראוי לקיים דיבורך ממידת חסידות (משפטי חיים) מקורות: בבא מציעא מט,א. רי"ף ונ"י שם, מסכת שביעית י,ט. שו"ע חו"מ רד,ז- ח. שו"ע הרב שם. שו"ת בצל החכמה ה,קס. שערי תשובה שער שלישי קפב. משפטי חיים סימן ו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il