שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר ויקרא

שאלה בפרשת מצורע

undefined

הרב רפאל וסרטיל

א אייר תשע"ה
שאלה
בפרשת מצורע לעניין הזב בפרק טו פס’ טו מובא שהזב מביא אחד חטאת ואחד עולה ואילו בתזריע האישה קודם מביאה אחד עולה ואחת חטאת (רש"י מביא מקור בזבחים פרק כל התדיר דף צ’) מאי שנא בין שני הדברים? תזכו למצוות.
תשובה
לשואל שלום, לשאלה זו נדרש רבנו בחיי (ויקרא יב, ז), בעמדו על טעם חיובה של היולדת בקרבנות עולה וחטאת. לדבריו קרבן החטאת של היולדת לא בא לכפר על חטא פרטי, אלא על חטא קדמון, וכה דבריו: "וכפר עליה - אין לשון כפרה נופל כי אם על החטא, ולפיכך קרבן זה של יולדת מחודש כקרבן הנזיר, כי מה חטאה בזמן הלידה שתצריכנה התורה קרבן, ואם זה הקרבן הוא על שבאה בסכנה ונצלה מהמיתה , היה ראוי לה שתביא תודה, ולמה תביא עולה וחטאת? ויתכן לפרש שאין הקרבן הזה מצד חטא של עצמה, רק מצד אמה (חוה) שהיא היתה אם כל חי, כי לולא החטא ההוא היה האדם מוליד עם אשתו שלא בדרך תאווה וחשק, אלא בדרך הטבע הגמור, כטבע האילן המוציא פירותיו בכל שנה שלא בתאווה, והיולדת הזו כאמה בתה במעשה החטא, כי הענפים הם מקולקלים בקלקול השורש, ועל כן יצריכנה הכתוב קרבן לכפר על החטא הקדמוני, שכן נצטווה בסיבת אותו החטא על שלוש מצוות, והן נידה וחלה והדלקת הנר". מתוך כך משיב רבנו בחיי גם על שאלת הקדמת העולה לחטאת בקרבן היולדת, וכה דבריו: "ולפי שהחטא ההוא היה תחילה במחשבה ואחר כך במעשה ומפני זה הזכיר בקרבן יולדת אחד לעולה ואחד לחטאת, כנגד חטא המחשבה וחטא המעשה, ומפני זה הקדים עולה לחטאת, מה שאין כן בשאר הקרבנות שהחטאת קודמת לעולה בכולן, וזה ששנינו בזבחים: 'אחד לעולה ואחד לחטאת, לא הקדימו הכתוב אלא למקראה', והכוונה שלא הקדים הכתוב עולה לחטאת להיותה קודמת במעשה, אבל הענין הקדימה במקראה הוא מטעם זה, לרמוז על חטא המחשבה ההיא שקדם לחטא המעשה". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il