שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

דין נתינת צדקה לעני

undefined

הרב יהודה אודסר

א אייר תשע"ה
שאלה
שלום רב לפני תקופה נדרתי כמה נדרים שאם אעשה כך או כך אתן כך וכך סכום כסף לצדקה' חלק מהנדרים האלה שכחתי או שעשיתי דברים אלה בשוגג והגעתי למצב שאני חייב סכום גדול לצדקה. עלה בדעתי אפשרות לזה שאקיים את הנדר ללא שאצטרך להתירו שאני אלך לעני מסוים ואתן לי את הסכום (שאגב אני לא יודע מה הוא אני רק יכול לשער) ולפני אבקש ממנו שיעשה לי טובה שאם יוכל להחזיר לי הכסף. במבט ראשון זה נראה שאין בעיה עם (על דרך מכירת חמץ) שהרי אני נותן לעני כסף קנינית וככל לא חשוב מה המחשבה בעל פה ואשמח לשמוע מה דעתך בנידון
תשובה
א.ראשית יש לדעת שרצוי מאוד שלא לנדור נדרים והעיסוק בנדרים אינו דבר טוב כל כך, למעט נדרים בעת צרה או נדרים שמהווים כלי עזר בעבודת ה' וגם בדברים אלו דרך זו אינה דרך לרבים, וכבר אמר שלמה המלך טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם (קהלת ה' ד) וכן נפסק בשולחן ערוך "יורה דעה" הלכות נדרים סימן רג סעיף ד: "צריך ליזהר שלא ידור שום דבר, ואפילו צדקה אין טוב לידור; אלא אם ישנו בידו, יתן מיד; ואם לאו, לא ידור עד שיהיה לו. ואם פוסקים צדקה וצריך לפסוק עמהם, יאמר: בלא נדר". למעשה: כדאי לברר עם רב תלמיד חכם שבקי בהלכות נדרים האם באמת האופן שנדרת ולשונות ההתחייבות בהם נקטת אכן מחייבות. ב. כל קניין בנוי על רצון ופעולה מעשית המבטאת את הרצון. פעולה ללא רצון וכוונה אינה מהווה פעולה קנינית טובה וכן רצון ללא מעשה קניין אינו מועיל בדרך כלל (טור ושולחן ערוך חושן משפט קפ"ט) כמו כן, מכירת חמץ הינה מכירה אמיתית ותקפה ומי שאינו חושב כך אינו יכול לסמוך על מכירה זו ואם היה ברשותו חמץ בפסח הרי שהוא עבר על איסור חמור (שולחן ערוך אורח חיים סימן תמ"ח סעיף ג). מכל הנ"ל הדרך שהצעת נראית כאינה נכונה. ממולץ אכן לברר האם באמת אתה מחוייב ובאיזה סכום ולשלם את נדריך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il