שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

גזל בית מלון

undefined

הרב יהודה אודסר

ט"ו סיון תשע"ה
שאלה
בביתנו מס’ מגבות/ קולבים של בתי מלון שונים שכנראה שכחנו ברכב, אולי אפילו לפני מס’ שנים. אני משתדל לא להשתמש בהם, איך יצא מקרה שהייתי במקווה ואחרי שהתקלחתי ראיתי שהמגבת היא של מלון מסוים - א. האם היה מותר לי להתנגב בה? או שמא לחכות עירום במקוה עד שאתייבש? ב. האם אסור להשתמש בהם אופן כללי למרות שאני מאמין שאחרי כ"כ הרבה זמן התיאישו הבעלים? ג. איך אפשר להחזיר דברים כאלו לבתי מלון שלא חושב שאגיע אליהם..?
תשובה
ישנו איסור לגזול או לגנוב חפץ מבעליו, אך ישנו איסור גם להשתמש בחפץ גזול אף שאינו מתכווין לזכות בו ולהכניסו לרשותו (לדוגמא- שולחן ערוך חושן משפט שס"ו ג'). איסור זה נקרא בתלמוד: "שואל שלא מדעת" וחז"ל הגדירו אותו כגזלן. לכן אף שלא אתה לקחת את החפץ מן הבעלים שלו, הרי שיש איסור להשתמש בו. כמו כן - ישנה חובה להחזיר ממון לבעליו, אמנם שונה החובה של הגזלן מחובתו של המוצא חפץ שאבד לבעליו. בעוד שהגזלן חל עליו חיוב של "והשיב את הגזילה" הרי שהמוצא חפץ שלא הוא גזל חייב מדין "השבת אבידה". אשר על כן: א.אסור להשתמש במגבת ב.גם אם התייאשו כיוון שזה הגיע באיסור (אתי לידיה באיסורא) ולא היה כאן שינוי רשות הרי שהחפץ נשאר מוגדר כחפץ גזול ג.אם ידוע מאיזה בית מלון זה נלקח ניתן גם להעביר לו כסף במקום להחזיר את המגבת, ואולי זה גם עיקר הדין שהרי יש להחזיר את הגזילה "כעין שגזל" בערך שהייתה כשנגזילה, ובוודאי ירד ערכה מאז.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il