שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

לשון הרע על משה רבנו

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ח אייר תשע"ה
שאלה
מצינו שמרים דיברה על משה ונענשה, וכן אהרון ג"כ, אלא שהתורה כיסתה עליו, והשאלה היא הרי אמרו חז"ל שלשון הרע פוגעת בשלושה, דהיינו המדבר השומע וזה שדברו עליו, ואילו כאן רק שנים נענשו, ולא זו בלבד אלא התורה עוד משבחת את משה בענווה! המצפה לתשובה בתודה
תשובה
לשואל שלום, בעל "כנסת הגדולה" (מובא בספר הלקוטים ברמב"ם פרנקל) מעיר: בפרק "יש" בערכין, לא מצאתי שאמרו לשון זה 'שלושה לשון הרע הורגת', אלא כך אמרו שם: 'לישנא תליתאי קטיל תלתא: למספרו ולמקבלו ולמי שנאמר עליו', ולשון זה מתפרש יפה ברכילות", כלומר דברי חז"ל נאמרו על הולך רכיל שדינו חמור יותר ולא על אומר לשון הרע. לפי זה מובן מדוע משה רבנו לא נענש. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il