שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

כלובי הדגים במפרץ אילת

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ כסלו תשס"ה
שאלה
בכלובי הדגים יש דוחס רב. האם יש כאן איסור של צער בעלי חיים? מה דעת ההלכה לגבי פינוי כלובי הדגים באילת? הרי זה גורם נזק לשונית האלמוגים. ובכלל, מדוע הרבנים לא מביעים דעתם גם בנושאים ציבוריים כגון זה? האם ההלכה לא נוגעת לכל תחומי החיים? למה ארץ ישראל היא נושא הלכתי וצער בעלי חיים לא?
תשובה
ראשית, לגבי צער בעלי חיים, מובא באבן העזר סימן ה' שכל מה שהוא לצורך האדם לא שייך בזה איסור צער בעלי חיים, אחרת היה אסור לרתום סוס לעגלה או לשחוט בעלי חיים, וגם בגידולי עופות יש בזה צער אבל זה מותר מצד הדין, אבל אמנם אין זה הידור מצוה. וודאי שההלכה נוגעת בכל תחומי החיים. וגם בנושא של איכות הסביבה כדאגה לנוי העיר וכיו"ב, וצער בע"ח. לגבי הפגיעה באלמוגים, אם זה פוגע באיכות הסביבה יש לסלק משם את הדגים. לגבי שאלתך ביחס לרבנים, יש כל כך הרבה נושאים שרבנים היו צריכים להביע את דעתם, עשרות נושאים, שבת, פריצות, אלימות, איכות הסביבה ועוד, אבל אנו (רבנים בהתיישבות) עוסקים בעיקר בארץ ישראל כי זה נושא בוער במיוחד בדור שלנו, וזה גם נושא של פיקוח נפש, כל הרצון להסגיר חלקי ארץ ישראל יכול ח"ו להביא לפיקוח נפש, מחללים שבת על נכרים שבאו על עיר הסמוכה לספר אפ' על עסקי תבן וקש כי זה חשש סכנה ק"ו במקרה זה. וזה בניגוד לתורת ישראל. ברור שאם היה זמן היו מטפלים בכל הנושאים. אבל וודאי שתורת ישראל מדריכה בכל תחומי החיים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il