ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

הכרזת אישה מורדת | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ט"ו אייר תשע"ה

הכרזת אישה מורדת


הרב משה מאיר אבינר

שאלה:
שלום רב!

1. למדתי על תהליכי הכרזת אישה מורדת על בעלה הכוללים התראה - הכרזה - המלכה. מה זה המלכה?
2. בנוסף היכן אפשר למצוא את פסקי הדין הרבניים בנושא גירושין ומורדת?

תשובה:
בס"ד
שלום וברכה:
1. מקור הדין אותו הזכרת, שצריך לעשות המלכה הוא בגמרא כתובות סג: הראשונים נחלקו באיזה שלב באם ב"ד ומנסים לשכנע את האשה שלא תמרוד. לפי רש"י שלב זה תוך כדי הפחתת כתובתה ולדעת הרמב"ם קודם לכן.
רש"י מסביר: נמלכין בה - משהין את גיטה ומחזירין עליה שתחזור בה ובתוך כך פוחתין מכתובתה שבעה דינרין בשבת.
והרמב"ם (הלכות אישות פרק יד הלכה ט): ואם מרדה מתחת בעלה כדי לצערו ואמרה הריני מצערת אותו בכך מפני שעשה לי כך וכך או מפני שקללני או מפני שעשה עמי מריבה וכיוצא בדברים אלו, שולחים לה מבית דין ואומרין לה הוי יודעת שאם את עומדת במרדך אפילו כתובתך מאה מנה הפסדת אותה, ואחר כך מכריזין עליה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בכל יום ארבע שבתות זו אחר זו ואומרים פלונית מרדה על בעלה.
והרשב"א מסכת כותב "לדברי רבינו אלפסי ז"ל יש לפרש נמלכין בה קודם הכרזה ואחר הכרזה דזו ודאי היא המלכה שמזהירים אותה אם תחזור בה ואם לאו שנפסיד ממנה כתובתה אבל למתני' דפוחתין כתובתה מעט מעט אין נמלכין בה כלל אלא היא תחוש לעצמה".

2. ישנו ספר הנקרא אוצר הפוסקים על אבן העזר שם בסימן עז מביא את פסקי הדין החשובים בדין מורדת. אפשר גם לעשות חיפוש בפרויקט השו"ת בתוך פסקי דין רבניים.

בברכה: הרב משה מאיר אבינר.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il