שאל את הרב

  • הלכה
  • התרת נדרים

התרת נדרים ע"י בית דין או בעל האם צריך לפרט הנדר

undefined

הרב יצחק בן יוסף

י אייר תשע"ה
שאלה
כאשר עושים התרת נדרים על ידי בית דין או כאשר הבעל מפר נדר ביום שומעו האם צריך לדעת מהו הנדר והסיבה לנדר?
תשובה
כאשר הנדר מופר ע"י בית דין צריך שיפרט את הנדר ואת הסיבה לנדר. שאם אסר על עצמו דבר כמו פירות או יין כדי לגדור עצמו מעבירה ולכן בית הדין צריכים לדעת שהרי נדר שכזה לא יתירו לו, ואפשר לפרט לאחד הדיינים. ואילו לגבי הבעל נחלקו הרמב"ם והרא"ש - לרמב"ם - מותר להפר כאשר אינו יודע מה נדר ולרא"ש אסור. ובכך נחלקו השו"ע והרמ"א . השו"ע פסק כהרמב"ם ,והרמ"א כדעת הרא"ש . והוסיף הרמ"א שאם הפר ושמע הנדר לאחר מכן מועילה ההפרה. מקורות: גיטין לה,ב. שו"ע יור"ד רכח,יד.נדרים עב,ב שו"ע רלד ,כה. ונושאי כלים שם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il