שאל את הרב

  • הלכה
  • סוגי הכשרים

הכשר בשר בהכשר רבנות (כללית) לספרדים

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ב אייר תשע"ה
שאלה
אנחנו ספרדים ומקפידים לאכול רק בשר חלק ב"י. עפ"י מה שנאמר לי וכך כתוב ביביע אומר (חלק ה’ סימן ג’) שלדעת הספרדים הנוהגים לפי מרן הב"י בשר רבנות הינו בשר שנמצא בו סירכא ונחשב לדידן לבשר טריפה, בניגות לדעת הרמ"א שהיקל בזה לאשכנזים. מבקש להאיר את עיניי אם אכן כך צריך לנהוג וכך בני משפחתי או שיש מתירין בשר זה לספרדים לכתחילה? ועוד מה דין הכלים (סירים, מנגל, סכו"ם) שהתבשל בהם בשר רבנות, האם מותר לכתחילה לאכול מהבשר חלק שהתבשל בהם ? מעדיף (אם אפשר) התייחסות של רב ספרדי
תשובה
ראוי להשתדל לאכול רק בשר חלק(גם ברבנות יש בשר חלק) ולא לאכול בשר כשר שאיננו חלק. עם זאת, יש לדעת- שלאוכלים בשר כשר שאיננו חלק יש על מי לסמוך ואין להתייחס לכליהם ככלי טריפה. בזמנו אמר לי הרב אבורביע זצ"ל (רבה של פתח תקוה, שהרב עובדיה יוסף זצ"ל אמר לי שהוא רואה בו כרבו) שלפני כמאה שנה בשעת דוחק התכנסו הרבנים הספרדים בארץ והתירו לאכול בשר כשר שאיננו חלק גם לספרדים. ואין להעלות על הדעת שהיו מתירים בשר טרף. ולכן (וגם מסיבות נוספות) אין להתייחס לכלים שנתבשל בהם ככלים אסורים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il