שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קניית ומכירת דירה

מזגן שהתקלקל בדירה שכורה

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ה כסלו תשס"ה
שאלה
שכרנו דירה ובה מזגן. המזגן התקלקל לפני שעזבנו את הדירה המושכרת ותוקן על ידי המשכיר. האם עלינו לשלם את מלוא הוצאת התיקון, חלק ממנו או שלא צריך לשלם כלל? לא רשום בחוזה שעשינו אם צריך לשלם או לא עבור תיקון כזה...
תשובה
בחו"מ סי' שי"ד יש הבחנה בין מעשה אומן למעשה הדיוט אך נאמר שם שהכל כמנהג המדינה., לכן צריך לברר מהו הנוהג הרווח.