שאל את הרב

  • הלכה
  • סעודה

שינוי מקום לעניין ברכה

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ג אייר תשע"ה
שאלה
האם כאשר שתיתי מים או אכלתי מאכל שאין ברכתו המוציא או מזונות (שהכל,אדמה,עץ וכו’) בחדר אחד ויצאתי מהחדר לזמן קצר מאוד וחזרתי לחדר. האם עלי לברך שוב ברכה ראשונה? ואם כן ,האם לפני הברכה עלי לברך ברכה אחרונה? ומה בעניין מזונות? תודה.
תשובה
שלום וברכה. לעניין שינוי מקום מחדר לחדר באותו בית, אם חשבת מתחילה שאתה הולך לעבור לשם או שאתה רגיל לעשות ככה במהלך הסעודה - מותר ואין צריך לחזור ולברך. כך הדין גם אם אתה רואה גם מהחדר השני את המקום הראשון, או אם השארת במקום הראשון חבר שאכל איתך. אם לא תכננת לעבור יש מחלוקת האם מעבר מחדר לחדר באותו הבית נחשב שינוי מקום, ולכן לכתחילה אל תלך לחדר השני כדי שלא להיכנס לספק ברכות, ובדיעבד אל תחזור ותברך. שינוי מקום במאכלים שברכתם שהכל, אדמה ועץ (חוץ משבעת המינים) מצריך לחזור ולברך ברכה ראשונה. בדברים שברכתם מזונות יש מחלוקת האם קיים בכלל דין שינוי מקום אפילו במידה ויצאת מחוץ לבית, ולכן יש לסמוך ולהקל לעבור מחדר לחדר גם לכתחילה. כל טוב, הרב יוחאי פרלמן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il