שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

קימה לפני סוף זמן קריאת שמע

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ט אייר תשע"ה
שאלה
מה עושים אם קמתי מאוחר ונשאר לי 7 דקות עד לסיום זמן קריאת שמע של הגר’’א?
תשובה
שלום וברכה. אם אדם קם כמה דקות לפני סוף זמן קריאת שמע של הגר"א, מיד לאחר נטילת ידיים וברכה על הנטילה עליו לומר את ברכות התורה ולקרוא את שלושת הפרשיות של קריאת שמע, בלי להניח תפילין. אם יש יותר זמן וברור שהוא יספיק לסיים לפני סוף הזמן גם אם יניח תפילין - כמובן שצריך גם להניח תפילין. אם הזמן שנשאר מצומצם עוד יותר והאדם לא בטוח האם הוא יספיק לסיים את שלושת הפרשיות עד סוף הזמן - יש לדלג גם על ברכות התורה ומיד לקרוא את פרשיות שמע, אך במקרה כזה יש לומר רק את שתי הפרשיות הראשונות, בלי פרשת ציצית. לאחר מכן יש להניח תפילין ולהתפלל את כל התפילה כולל ק"ש וברכותיה על הסדר. יש להקפיד לסיים עד אחרי תפילת שמונה עשרה לפני סוף זמן התפילה. הרחבה: א. ראשית, כמובן שאדם צריך להשתדל ולעשות מאמץ שלא להגיע למצב כזה, אלא עליו לתכנן את הזמן באופן שיתפלל את התפילה כולה בזמנה, ללא להיכנס למצבי דיעבד שכאלה. ב. השולחן ערוך בתחילת סימן נח פוסק את דברי הגמרא בברכות שזמן קריאת שמע הוא עד סוף השעה השלישית. לעומת זאת, סוף זמן ברכות ק"ש הוא עד סוף השעה הרביעית, מכיוון שיש להם דין של תפילה (המשנה ברורה שם סקכ"ה בשם הרשב"א). ממילא, גם אם את פרשיות קריאת שמע צריך לסיים בשעה השלישית, אין מניעה לומר את הברכות אחר כך. ג. צריך לומר את ברכות התורה לפני קריאת שמע משום שאסור לומר פסוקים לפני ברכות התורה, והמשנה ברורה בסימן מו בס"ק כז-כח מביא שגם פסוקים הנאמרים שלא בדרך לימוד צריך לומר רק אחרי ברכות התורה. אמנם, אם הזמן מצומצם ויש חשש שאם האדם יאמר את ברכות התורה הוא לא יסיים את קריאת שמע לפני סוף הזמן - עדיף שידלג על ברכות התורה ויברך אותן לאחר מכן, מכיוון שיש אומרים שפסוקים הנאמרים בדרך תפילה ותחנונים אינם זקוקים לברכות התורה. כך כתב בשו"ת בצל החכמה (ח"א ס"א), וכך הביא בספר אורחות רבינו בשם החזון אי"ש (ח"ג עמוד רג). עם זאת, בשו"ת בצל החכמה שם הוסיף שבמצב כזה יקרא רק את הפרשיה הראשונה והשניה, ויברך את ברכות התורה לפני שקורא את השלישית. ד. בנוגע לקריאת שמע ללא תפילין, המשנ"ב בסימן נ"ח (סק"ה) כתב שאין להתעכב מלקרוא קריאת שמע בזמנה בשביל ציצית ותפילין, אלא עליו לקרוא אותה בזמנה וכשיהיו לו תפילין יניח אותם ויקרא בהם קריאת שמע, פרשה אחרת או תהילים. המשנ"ב שם מוסיף שאפילו אם יש רק ספק האם הוא יפסיד את סוף הזמן, אין לחכות בשביל התפילין. ה. חשוב להדגיש שעד סוף זמן קריאת שמע צריך לסיים את הקריאה ולא רק להתחיל, כך כתב המשנה ברורה שם בשם הפרי מגדים, וכך הוא הביא גם בסימן פט בסק"ח בשם המגן אברהם בנוגע לסוף זמן תפילה. בברכה, הרב אריה מינקוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il