שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות הקשורות בדירה

מצוות מעקה בבית קנוי

undefined

הרב חגי לרר

י"ד סיון תשע"ה
שאלה
אדם קנה בית מחברו ללא מעקה לגגו. האם חייב הוא בבניית מעקה, או שדין זה מוטל על הבונה בלבד? (נמק בבקשה את תשובתך).
תשובה
שאלת שאלה מצוינת. המדרש בספרי עונה על שאלה זו. התורה בפרשת כי תצא (דברים כ"ב,ח') מצווה על האדם, לשים מעקה לגגו שנאמר: "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו", וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך חושן משפט סימן תכ"ז סעיף א'. ושואל המדרש בספרי (דברים פיסקא רכ"ט ד"ה כי) : "כי תבנה בית חדש, אין לי אלא בונה, לקח ירש ונתן לו במתנה מנין? תלמוד לומר בית, מכל מקום". כלומר לפי פשט הפסוקים משמע שדווקא מי שבונה בית מחויב במצווה זו אך אם קנה או קיבל בית ממשהו אחר ואין בו מעקה אין עליו מצוות מעקה? ומחדש המדרש כי התורה כתבה בית סתם. ואין זה משנה כיצד הבית שלו. כל עוד יש לו בית הוא חייב בבנית מעקה. והסיבה גם כתובה בתורה:" ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו". אסור שיהיה מכשול בבית שמשהו יכול להנזק ממנו. והאחריות להסיר או למנוע את המכשול מוטלת על בעל הבית. לכן אדם שקנה בית מחברו ללא מעקה לגגו חייב בבניית מעקה הרב חגי לרר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il