שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

אופן חלוקת דמי שדכנות

undefined

הרב יהודה אודסר

ו סיון תשע"ה
שאלה
שלום וברכה, אבקש לדעת כמה עלי (אב הכלה) לשלם דמי שדכנות וכיצד יש לחלקו כשהשידוך נעשה דלהלן: כלתי א’ סיפרה לחברתה ב’ שיש לה גיסה כזאת וכזאת המעוניינת בבחור כזה וכזה. ב’ שוחחה על כך עם אחותה ג’ ששוחחה על כך עם חברתה ד’ שהציעה את אחיה. מספרי הטלפונים של הבחור והבת הועברו ישירות אליהם (ללא ידיעת ההורים). השניים נפגשו מספר פעמים והחליטו להתחתן. ולמציעים לא הייתה שום מעורבות נוספת. תודה רבה
תשובה
הפוסקים בארו שהשדכן הוא סוג של מתווך (סרסור) ופעולתו היא שוות כסף. (רמ"א חושן משפט סימן קפ"ה סעיף י'). לאור באור זה מובן שיש שווי כספי לפועלת השידוכין וראוי לשלם עליה, אף שלא "הוזמנה" מראש על ידי ההורים. כמה? למי? הדבר אינו מוגדר באופן מוחלט אלא שישנם קווי יסוד מנחים להערכת פעולת השדכן, ולרוב תלו זאת במנהג המקובל במדינה. כמו בתיווך דירות וכדו' גם בשידוכין בין איש לאישה, פעמים ויש כמה שותפים, יש שהגו את הרעיון ויש שדחפו ופעלו למימושו. האחרונים טענו שבמצב כזה שיש כמה שותפים יש לדיינים לאמוד בדעתם את חלקו של כל שותף בשידוך ועל פי אומדן זה, בנוסף לנוהג המקובל במדינה בתחום הזה, יש לשקלל את התשלום לכל אחד ואחד.(פתחי תשובה שם.) כללו של דבר שכל מי שעשה מעשה שהועיל (בצורה משמעותית) לשידוך ראוי הוא לקבל תמורה לפעולתו. בעל ערוך השולחן (סימן קפ"ה סעיף י"ב וי"ג ) טען שבמצב של כמה שדכנים הראשון והאחרון נוטלים את התשלום ומתחלקים בו שהראשון מוגדר האיש שהגה את הרעיון והאחרון מוגדר האיש שסגר את הפרטים בין הזוג ובין ההורים. כמובן שלכל דור ולכל מגזר, יש את הגדרת התפקיד של השדכן המיוחדת לו, יש מקומות שהשדכן פועל להסכמה בין הצדדים גם בנושאים הממוניים (כמה כסף ייתן כל צד, דירה, חתונה וכו') ויש מקומות שהשדכן פועל בעיקר בריצוי של בני הזוג ובעזרה בבירור ההתאמה שבינם. לעניות דעתי במקרה ששאלת כולם ביחד מוגדרים כשדכן ה"מתחיל" וראוי לשלם לכל אחת מהן, כמובן שאין חיוב בסכום גבוה (בוודאי כשאינם דורשות תשלום ) והעיקר הוא הכרת הטוב והתודה. כמו כן, נראה, ששני הצדדים , הורי החתן והורי הכלה צריכים להיות שותפים בתשלום זה. מזל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il