שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

השבת אבידה

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ה תשרי תשס"ג
שאלה
כיצד צריך לנהוג במקרה שאדם מצא חפץ מסוים והודיע שמצא את החפץ רק לאחר כמה שבועות (יותר מחודש) ובעל החפץ לא בא לדרוש את החפץ מה על המוצא לעשות?
תשובה
נכון שישנה כאן בעייתיות מסויימת, משום שהאבידה באה לידו וזכה בה לפני יאוש בעלים, ולא הכריז כראוי, מ"מ יכריז כעת שמצא אבידה זו. ומ"מ מותר לו להשתמש בחפץ, וזה על פי הדין המובא בגמ' לגבי תפילין, שהדין הוא 'שם דמיהן' היינו: מעריך את שווים הכספי, 'ומיניחם' ומותר לו להשתמש בהם ולהניח אותם. וזאת משום שבזמן התלמוד לא היתה חשיבות למאבד לקבל דווקא את אותו זוג תפילין שאיבד אלא את שווים, (היום לגבי תפילין המציאות שונה). לכן היום נראה לענ"ד מכיון שרוב הייצור הוא 'מכני' בכמויות מסחריות מה שחשוב למאבד זה השווי הכספי של החפץ ולא החפץ בעצמו, לכן תעריך את דמיהן ותרשוך לפניך שבמידה ויימצא המאבד תשיב לו את כספו, ומותר לך להשתמש בחפץ. אא"כ נראה לך שמדובר בחפץ מיוחד שסביר שיש לבעליו קשר נפשי מיוחד אז תשמור אותו ואל תשתמש בו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il