שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

האם חקלאי חילוני מקיים מצוות השמיטה?

undefined

מכון התורה והארץ

ט סיון תשע"ה
שאלה
האם בשנה זו שייך אצל חקלאי חילוני קיום שמיטה כהלכה? הרי הוא עושה זאת בשביל פרנסתו ולא בשביל קיום מצוות שמיטה! הוא לא מכוון למצווה אפילו כוונה בסיסית (עיין מ"ב וביה"ל בסי’ ס), וגם מיישב את א"י כי הוא חושב שזה מדינתו אך לא משום שיש בכך מצווה, ויתכן שיש בחלקם כוונה הפוכה. כידוע יש חקלאים רבים שאינם מאמינים כלל, ואין דבר זה חדש, ולכן - האם אפשר לומר שמצוות שמיטה מתקיימת אפילו במי שאין לו קשר אליה אלא משבית שדותיו משיקולים כלכלים? (כי אם לא ידפקו לי את הפרנסה,שהרי אי אפשר בלי כשרות היום כלכלית).
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' אני מקווה שהבנתי נכון את השאלה. האם חקלאי חילוני ששובת בשביעית כדי לקבל כספים מהמדינה מקיים בכך מצוות שמיטה או מכיוון שאיננו מתכוון לשמור את חוקי התורה אלא לקבל החזרי מדינה איננו מקיים מצוות שמיטה. הנה מצוות שמיטה לחלק מהראשונים היא שקרקע האדם תשבות, וא"כ לגבי הקרקע לא קשור כלל לכוונתי אלא הקרקע שובתת בשביעית, וא"כ אין צורך כלל בכוונה. עוד יש להוסיף שהדיון על מצוות צריכות כוונה היא במעשה מצווה (קרית שמע, תפילין, ברכות וכדו') אבל בלא תעשה ושביתה שלא יעבוד באדמה, ממילא אין צורך בכוונה חיובית אלא שישבות ולא יעשה, ואיננו דומה לברכות, תפילה וקידוש שם העשייה היא העיקר, אבל בשביתה שאדם לא עושה מלאכה בודאי קיים מצוות שמיטה, כשם שאדם שהיה בשבת בבית האסורים ולא יכול לעשות מלאכה, א"כ קיים מצוות שבת למרות שלא מתכוון לשבת אלא שלא נתנו לו לעשות מלאכה למעשה הוא שבת. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il