שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

עדיף לבוא לבית הכנסת בלי כסף לצדקה?

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ד סיון תשע"ה
שאלה
קראתי את התשובה המפורטת והיפה, תודה רבה. לא מזמן הציע לי חבר רעיון שיכול לחסוך את ההתלבטות של מתן צדקה בבית הכנסת לפושטי יד רבים שנכנסים, ויש ספק בקשר למהימנותם. הפתרון הוא להגיע בלי ארנק. אם אין לאדם כרגע כלל כסף, להבנתו הוא פטור מלתת צדקה. כמובן, מדובר על אדם שנותן צדקה במקום אחר, תורם לישיבות או לפעמונים וכדו’ ורק רוצה לחסוך את ההתלבטות ביחס לפושטי היד הרבים שמגיעים לבתי הכנסת. מה דעת הרב, האם אכן זהו פתרון טוב?
תשובה
לשואל, שלום! מבחינה הלכתית 'יבשה' הפתרון עוקף את הבעיה. כאשר יש חיוב מובהק של צדקה, שיש בו איסור "לא תאמץ את לבבך" (דהיינו כאשר ניכר שהעני אכן זכאי לצדקה והנותן טרם נתן מעשר כספים), חובה על האדם גם ללכת לביתו ולהביא כסף, או ללוות מאלו הנמצאים לידו ולתת כסף לעני (כך כתב ב'דרך אמונה' הל' מתנות עניים פ"ז סק"ח ו'ציון ההלכה' סקי"ז בשם החזון איש, והטעם, שההלוואה נועדה רק לחסוך לנותן את טרחת ההליכה שהוא חייב בה. אלא שצידד שאם העני לא מוכן להמתין עד שתלך הביתה להביא את הכסף אתה פטור גם מללוות). אך מי שכבר נותן מעשר כספים, ועיקר חיובו כעת הוא שלא יכלם העני בסירוב לתת, כפי שהוסבר בתשובה הקודמת, הרי שאם באמת כעת אין לו והוא מגיב לעני בסבר פנים יפות ואומר שאין לו - אינו מכלים אותו. ברם, נדמה לי שפתרון זה "שופך את התינוק עם מי האמבטיה". הצעתך מוציאה את מצוות הצדקה מבתי הכנסת, ואין זו דרכה של תורה. כתב הרמב"ם (הל' מתנות עניים פ"י הט"ו, על פי הגמרא בבבא בתרא י ע"א): "גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין, שנאמר 'אני בצדק אחזה פניך'". וכידוע, רבים נוהגים לתת מטבע לצדקה ב"ויברך דוד", על פי מנהג האר"י ז"ל. כמובן גם בתי הכנסת יפסידו מהצעתך תרומות שנצרכות להחזקתם. לכן לענ"ד הנכון יותר שמי שיש באפשרותו לתת יבוא עם מטבעות ויתן למי שנראה לו מתאים, ואינו צריך לתת למי שיש לו ספקות לגביו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il