שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

ברכת הריח על ירקות כבושים

undefined

כולל הלכה בית אל

ט"ז סיון תשע"ה
שאלה
האם על פירות וירקות כבושים (זיתים, מלפפונים וכו’) שאדם נהנה מריחם צריך לברך "הנותן ריח טוב בפירות"?
תשובה
שלום וברכה, על פירות וירקות כבושים, כגון מלפפונים וזיתים, אין מברכים הנותן ריח טוב בפירות, כיוון שהריח אינו מגיע מהפרי אלא ממי הכבישה, ועל ריח מי הכבישה אין לברך כיוון שאינו ריח חשוב מספיק עד כדי כך שיהיה ראוי לברך עליו. וגם אם הריח מגיע מהפרי עצמו, אין מברכים אלא אם כן זהו פרי שריחו טוב וחזק כגון אתרוג וכד', שאז יש לברך הנותן ריח טוב בפירות. הרחבה: כתב הרמ"א (או"ח רטז, יד) "יש אומרים שהמריח בפת חם יש לו לברך שנתן ריח טוב בפת, ויש אומרים שאין לברך עליו, לכך אין להריח בו". וביאר המ"ב (שם ס"ק נה) טעם הסוברים שאין לברך "דאין זה ריח חשוב שיהא ראוי לברך עליו". ובדעת הסוברים שיש לברך על ריח הפת נראה שגם הם מודים שצריך ריח חשוב, אלא שלדעת גם ריח הלחם הוא ריח חשוב. ונראה שריח של פירות וירקות כבושים או מי כבישתם לכו"ע אינו חשוב מספיק בשביל שיהא ראוי לברך עליו, וכן המציאות מורה שרוב העולם לא מריח פירות וירקות כבושים כדי להינות מריחם, ולכן יהיה אפשר להריח בהם אף לכתחילה. אמנם אם הוא פרי שריחו טוב וחזק כגון אתרוג וכד', לא נראה שהכבישה פוסלת את ריחו מברכה כל עוד נשאר הריח בפרי. כל טוב! הרב נועם לזר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il