שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עילה לגירושין ותהליך הגירושין

לשכור חוקר פרטי

undefined

הרב יצחק בן יוסף

י"ז סיון תשע"ה
שאלה
האם עדות של חוקר פרטי מתקבלת בבית דין רבני?
תשובה
קבלת עדות מחוקרים פרטיים: בעידן המודרני שוכרים בעלי דין 'חוקרים פרטיים' כדי לעקוב, להקליט ולצלם, ולאחר מכן להעיד על הממצאים בבית דין. דנו הפוסקים האם ניתן לקבל את עדותם של החוקרים הפרטיים, שהרי אמרו במפורש 'הנוטל שכר להעיד עדותיו בטילים'. והסביר בחידושי הרמב"ן במהות האיסור: זהו קנס חכמים שכל זמן שלקח תשלום על עדות כל העדויות שמסר פסולות אוטומטי ללא הכרזה בבית דין, ואם יחזיר השכר שקיבל העדות הזו שמעיד ועדויות אחרות כשרות. חידש בשו"ת הרשב"א חידוש גדול: האיסור בנטילת שכר על עדות היא כאשר ראה עדות ובכך התחייב להעיד שנאמר: 'אם לא יגיד ונשא עוונו' אבל כאשר הוא מוזמן להיות עד מותר לו לקחת שכר. גובה השכר המותר להשתכר מובא בגמרא על דיין בשם קרנא שנטל שכר משני בעלי הדין. ושאלו בגמרא שהרי נאמר "מכוער הדיין הנוטל שכר", ואם כן כיצד קרנא נטל שכר? מתרצת הגמרא שקרנא נטל שכר בטלה. אם לא לוקחים שכר שהוא לא שכר בטלה, על זה נאמר "מכוער הדיין שנוטל שכר לדון אלא שדינו דין", ומכאן לומדים שכמו שדיין לוקח שכר כך העד יכול לקבל שכר, כי איסור נטילת השכר מובא בגמ' על שניהם ביחד, על העד ועל הדיין. ולכן כמו שלדיין מותר לקחת שכר בטלה כך לעד. מהו גובה שכר בטלה? דעה אחת – דבר מועט, בלשוננו שכר מינימום. אך הסמ"ע כתב: כל אחד לפי עיסוקו. והרחיב הט"ז ואמר: מקבל שכר על ההליכה והחזרה. לפי זה נראה שחוקרים פרטיים הלוקחים שכר לפי שעות עבודתם עדותם כשרה! אך העלו דיינים גדולי ישראל בדור האחרון בעיות נוספות והם: א. קבלת מוניטין – הצלחה גורמת לפרסום ורווחים עתידיים. היו שחששו לכך אך כתב הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל: "אין לפסול עד משום נוגע אלא אם כן יש לו הנאה בעדות זו ולא מה שיתכן שתגיע לו טובת הנאה על ידי עדותו בעתיד". ב. נטילת שכר על פי תוצאות, מה שנקרא קבלת בונוס על הצלחה: כאשר החוקר הפרטי מוסר עדותו והוא מקבל בונוס על ההצלחה, עדותו פסולה לכול הדעות, ואם החוקר הפרטי מעלים זאת מבית הדין, מכשילם בקבלת עדות פסולה. ג. חוקר פרטי היוזם להכשיל את הצד השני: בוודאי עדותו פסולה. ועל פי זה כתב הראשון לציון הרב בקשי דורון שליט"א בשו"ת בניין אב 'להשתדל למנוע מחוקרים פרטיים להופיע בפני בית דין' וראה במקצוע זה פסול שאין לאדם ירא שמיים לעסוק בו. כתב מו"ר הרב שאול ישראל זצ"ל ראש ישיבת מרכז הרב ודיין בבית הדין הגדול בשו"ת משפטי שאול: בדרך כלל יש להתייחס בזהירות לדברי עדים שהפכו את הבילוש והעדויות כתוצאה מהבילוש למקצוע.....ואף להעיד מפרי דמיונם. לכן הרב שאול ישראלי זצ"ל הזהיר שיש לחקור עדים אלו היטב, וקשה מאוד לסמוך על עדות החוקר הפרטי. זאת למרות שהוא שלא פסל עדות זו, וכמותו פסק הרב אלישיב שיש לבחון כל מקרה לגופו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il