שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

פרשת בהעלותך

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ סיון תשע"ה
שאלה
שלום לרב, שתי שאלות בבקשה לגבי הפרשה א. כולם מדברים על עניין הפסוקים "ויהי בנסוע אהרן.." וכו’, לא הבנתי למה פסוקים אלה נחשבים שלא נמצאים במקומם? היכן הם אמורים להיות? הרי הפרשה הזו מדברת גם על מסעות בנ’’י במדבר, וכתוב שהם נסעו מסיני ואז כתוב ויהי בנסוע אהרן שזה מה שאמרו כאשר הענן מתחיל לנסוע ו"ובנחה יאמר" כאשר הענן חונה, אז מה הבעיה בזה הרי זה בדיוק המשך הפרשה לכאורה! ב. למה דווקא אותיו נון הפוכות ולא למשל ס,פ או כל אותו אחרת? למה דווקא נון? ניסיתי לקרוא את דברי בעל הטורים על נ’ פרשיות משהו אבל לא ממש הבנתי, אשמח אם הרב יסביר לי בבקשה. תודה רבה לרב
תשובה
לשואל שלום, א. פרשיה זו ראוי היה שתכתב בפרק ב' יחד עם סדר המסעות לדגליהם, שהרי בכל המסעות היה משה נוהג לומר "קומה ה'...", ואילו כאן בסוף פרק י מדובר במסע אחד בלבד - ממדבר סיני למדבר פארן, לכן הבדיל הכתוב פרשיה זו בסימניות משני צדדיה ב. פירושים שונים נאמרו אודות הנו"נים ההפוכות: (1) בעל "נחלת יעקב" (על מסכת סופרים פרק ו) כתב: "...וצורתה היא כמו שכתב ה'אור תורה' על פי הזוהר, שרגל הנו"ן יהיה הפוך ולא הראש... וזה מסכים לדעת ה'אור תורה'על פי ספר הזוהר, כאדם שמביט לאחריו כך השכינה מביטה לאחריה ומשגיח תמיד על הישראל לשמרם מכל נזק". (2) בעל הטורים (במדבר י, לה) כתב: "עשה נוני"ן הפוכין, שרצה להעביר השבטים (ספרי), שאותיותיהם נו"ן (סוטה לו ע"א. כלומר מנין אותיות שמות השבטים הוא חמישים), את הירדן שהוא רחב נו"ן (ספרי דברים ג כו) אלא שהחטא גרם. (3) בעל הטורים שם: טעם אחר לנונין הפוכין, כדאיתא בשבת פרק כל כתבי (קטז ע"א) שאין זה מקומה וכתבה כאן להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שניה, ועשה נוני"ן הפוכין לומר שמקומה לפני נ' פרשיות לפניה. ואילו לא היו הנוני"ן הפוכין לא הייתי יודע אם לפני נ' פרשיות לפניה אם לפני נ' לאחריה, לכך עשאום הפוכים לומר לפני נ' לפניה, והוא אחר ונסע אהל מועד מחנה הלוים בפרשת במדבר סיני (במדבר ב ,יז) שמשם עד הכא נ' פרשיות". (4) ב"ילקוט מעם לועז" מובא, שהנו"נים ההפוכות רומזות לשתי הנו"נים של "נעשה ונשמע" שנאמרו בסיני. (5) עוד מובא שם, שהנו"נים רומזות לגאולה העתידה שתבוא בנו"ן - "נחמו נחמו עמי...". בספר "כתרי אותיות" נאספו עוד פירושים רבים לזה. עיין שם. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il