שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

מזוזה במקלט

undefined

הרב חגי לרר

ד תמוז תשע"ה
שאלה
האם מקלט חייב במזוזה? ואם זהו מקלט שהפך למחסן?
תשובה
שלום רב. מקלט אינו חייב במזוזה כיוון שאינו נחשב לדירת קבע אלא לדירת עראי. שהרי מיועד רק לשעת חירום. (הדר מזוזה פ"ו הערה 26). אך אם משתמשים בו גם למחסן חייב במזוזה ללא ברכה כדין מחסן. אמנם השו"ע ביורה דעה סימן רפ"ו סעיף א' פוסק שאוצרות יין ושמן חייבים במזוזה. אך הרבה אחרונים סוברים (ערוך השולחן שם ס"ט,ילקוט יוסף, שובע שמחות ח"א עמ' תקנג, בשם תשובת אביו הרב עובדיה זצ"ל) שמספק לא יברך כיוון שדין זה נמצא במחלוקת בגמרא ובראשונים אם מחסן חייב במזוזה או לא.(יומא יא ע"א). ולכן במקלט שהוא מחסן יקבע מזוזה ללא ברכה. הרב חגי לרר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il