שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

שבירה בגרמא של צלחת מיקרוגל

undefined

כולל דיינות בית אל

ז תמוז תשע"ה
שאלה
אדם הכניס חפץ למיקרוגל (חפץ זה אינו צריך וראוי להיכנס לשם), ולאחר מכן אדם אחר הוציא את אותו חפץ ומכיוון שהחפץ מילא את חלל המיקרוגל הצלחת של המיקרוגל יצאה ונשברה. ברצוננו לשאול את כת"ר הרב מי חייב בתשלום הצלחת?
תשובה
שלום וברכה זה שהוציא את החפץ מהמיקרוגל- הוא חייב בתשלום הצלחת. ביאור הדברים: בדין נזקי אדם קיימא לן, שאדם המזיק הוא מועד לעולם ואפ' הזיק בשוגג או באונס. ואע"פ שהמזיק בגרמא פטור מדיני אדם, כל עוד ההיזק בא מכוחו באופן ישיר, זה נחשב מעשה בידים ולא גרמא. (ב"ק ג:, סנהדרין עז:, שו"ע חו"מ שעח א, שפד א). ואע"פ שהחפץ הושאר במקום בצורה מרושלת שאין זה דרכו ומקומו, המזיק חייב ולא מניח החפץ. וע' תוס' (ב"ק כז: ד"ה אמאי) שהכלל 'כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור', נאמר רק לגבי בהמה שהזיקה ולא באדם שהזיק. לכן, הראשון שהכניס את החפץ למיקרוגל, אע"פ שהכניס חפץ שלא אמור להיות שם פטור כיון שלא ניזוקו מהחפץ עצמו, והשני שהוציא חייב, כיון ששבירת הצלחת נעשתה מכחו נחשב מזיק בידים שחייב אפילו כשהזיק באונס. הרב ש. ידידיה לוי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il