שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כתובה

כתובה ספרדית - וגם נשבע שבועה חמורה

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"ד סיון תשע"ה
שאלה
הרב שלום, בכתובה הספרדית מובא וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף האם אין בכך מכשול לחתן שחלילה יעבור על שבועתו?
תשובה
טענה זו עלתה בעבר וביניהם על ידי הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א דיין לשעבר בבית הדין הגדול וראש כולל לדיינות הרי פישל, שזכיתי ללמוד בבית מדרשו חמש שנים. שראה בשבועה זו בעיה ששנות נישואין רבות אפשר להיכשל חלילה בשבועה, ואין בכך תועלת שבעלים יהיו זהירים יותר שלא לעבור על שבועתם, ואם נשבעים ראו שהשבועה תצטמצם לשבועה שלא לשאת אישה שנייה, ולא על ענייני הממון. הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל והראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל שהלילה ליל פטירתו התנגדו לשנות. הרב בן ציון אבא שאול טען שזהו מנהג שנהגו מתקופת המבי"ט כפי שמובא בספר ארץ חיים (סתהון), אבל על חיוב שאר כסות ועונה מושבע ועומד מהר סיני, אלא השבועה חלה על ארבעה דברים: א. שלא ימשכן תכשיטיה, ב. שלא יישא אישה נוספת . ג.ולא יגרשנה בעל כורחה .(מפני שלא קיבלו חדר"ג)ד. שלא יצא לחו"ל ללא ידיעת אשתו. הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל התנגד לשינוי שהוסיף שכך פסק החיד"א והשבועה חלה גם בדיני ממונות השנויים במחלוקת כאשר נשבע פוסקים לחומרא ועוד הוכיח מנוסח הכתובה הנאמרת בחג השבועות שכתוב שם נשבע החתן, מראה בכך שמנהג השבועה הוא פשוט , ורצה בתחילה לשנות שלא יהיה כתוב שנשבע על כל הנזכר לעיל וחזר בו , שאנו לא יכולים לשנות את מנהג הקדום הזה. למעשה רוב הכתובות הספרדיות השבועה בסוף הכתובה על כול הנ"ל כפי שפסק הרב מרדכי אליהו זצ"ל. ויש כתובות שיש שבועה באמצע הכתובה על הדברים שכתב הרב בן ציון אבא שאול.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il