שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

"בל תוסיף" במזוזה נוספת

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ט סיון תשע"ה
שאלה
תודה על ההסבר המפורט. הייתי חושב שאולי אין בעיית בל תוסיף במזוזה כי בל תוסיף רק קיים כשיש מספר מוגדר כמו 4 פרשיות או 4 ציציות או שאתה "מחדש" מצווה חדשה (חג חדש) או טקסט חדש (הוספה לברכת כוהנים). כאן אין ענין של מספר - לא נאמר לשים מזוזה אחד אלא שתהיה מזוזה על השער ואתה לא "מחדש" סוג חדש של מזוזה.
תשובה
לשואל, שלום! הבחנתך יפה, אבל אינה מתיישבת בסוגיות הגמרא: ראה סנהדרין פח ע"ב על "בל תוסיף" בלולב, שעקרונית שייך בזה "בל תוסיף" אילו היו באגודה אחת, ועיין רמב"ם הל' לולב פ"ז ה"ז וראב"ד שם. ובמשנה בזבחים פ"ח מ"י מצאנו "בל תוסיף" במי שזורק את דם קרבן הפסח, למשל, שטעון מתנה אחת, פעמים נוספות. אם כן, גם במצוות שאין להן מספר נקוב בתורה יש איסור "בל תוסיף". כמו כן כתבו הפוסקים לגבי הנחת תפילין בשבת, שמי שעושה זאת לשם מצווה עובר ב"בל תוסיף" (מגן אברהם סי' לא סק"א, על פי תשובת הרשב"א).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il