שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

ריבית במשחק מונופול

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ו תמוז תשע"ה
שאלה
האם לפי ההלכה מותר להלוות כסף בריבית במשחק מונופול? כלומר, במהלך המשחק אני מלווה כסף לשחקן שני, בתנאי שהוא יחזיר לי את הסכום בתוספת ריבית. האם יש איסור בכך?
תשובה
אסור להלוות בריבית אפילו במשחק, בין אם המשחקים גדולים או קטנים. מקור הדין: במסכת בבא מציעא (ע"ה עמוד א') כתוב: "אמר רב יהודה אמר רב, מותר לו לאדם להלוות בניו ובני ביתו בריבית כדי להטעימן טעם ריבית". וממשיכה הגמרא: "ולאו מילתא היא (כלומר, אין הלכה כן), משום דאתי למיסרך". ומפרש רש"י: יש חשש שיתרגל לכך, בגלל הרווח הכספי שבכך. מגמרא זו אנו למדים שגם במקום שאין איסור ריבית, שהרי כל הממון שייך לאבא (רש"י שבת קמט), עדיין אסור להלוות בריבית לילדיו, כדי שלא יבואו להתרגל לנהוג כך בגדלותם. ונראה שדין זה דומה לדברי הרמב"ם: "אסור לגנוב כל שהוא - דין תורה. ואסור לגנוב דרך שחוק, או לגנוב על מנת להחזיר, או לגנוב על מנת לשלם. הכול אסור - שלא ירגיל עצמו בכך" (הלכות גניבה פרק א' הלכה ב'). וכמו שאסור לתת לילדים לגנוב במונופול, כך אסור לשחק בהלוואות בריבית. בברכה, הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il