שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

מתי עדיף להתפלל - לפני הנץ החמה או אחרי ארבע שעות?

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ז תמוז תשע"ה
שאלה
מתי כדאי יותר להתפלל שחרית: בעמוד השחר או אחרי ד’ שעות? אשמח למקורות!
תשובה
לפני עלות השחר אין להתפלל שחרית. אפשר להתחיל להתפלל שחרית מעלות השחר אולם אם אין זאת שעת הדחק ממש עדיף להמתין ולהתפלל לאחר זמן טלית ותפילין. ולכתחילה זמן תפילה לאחר הנץ ועד לארבע שעות. לאחר שהעמדנו את השאלה האם עדיף להתפלל בין זמן טלית ותפילין לנץ או לאחר זמן תפילה. נראה לי ברור שעדיף לפני הנץ. השולחן ערוך (אורח חיים סימן פט, ח) כתב שבשעת הדחק מותר להתפלל משעלה עמוד השחר. אולם לגבי תפילה לאחר ארבע שעות כותב בשולחן ערוך (שם, סעיף א) שמי שהתפלל לאחר ארבע שעות אין לו שכר תפילה בזמנה אלא רק שכר תפילה. והדברים ברורים אף יותר לפי דברי המשנה ברורה (שם, ס"ק ד), שמי שהתפלל קודם הנץ יוצא ידי תפילה בדיעבד אולם מי שאינו יכול להתפלל לאחר הנץ יוצא בתפילה לאחר שיאור המזרח לכתחילה ידי חובת תפילה. אם כן יוצא, שלאחר זמן טלית ותפילין זה נחשב לזמן תפילת שחרית ואילו לאחר ארבע שעות לא (למרות שבשאונס גמור אפשר להתפלל גם עד חצות).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il