שאל את הרב

  • הלכה
  • שאר חלקי התפילה

תפילת "עלינו לשבח"

undefined

הרב בניהו שרגא

ח תמוז תשע"ה
שאלה
שלום וברכה, לפני כמה זמן יצא לי לשמוע שיעור שבו מסבירים את המעלות שבתפילת עלינו לשבח. לצערי כמעט בכל בית הכנסת מריצים את התפילה הזו במהירות והרבה פעמים גם חותמים בקדיש לאחריה. שאלתי היא, האם להתפלל אותה בנחת ובכוונה גם אם זה אומר שאפסיד לענות לקדיש או למהר ולהספיק קדיש יחד עם כל הקהל. אותה שאלה גם לגבי תפילת 18. תודה רבה.
תשובה
שלום וברכה! אכן מעלת אמירת 'עלינו לשבח' עליונה. יש בה שבח והודאה לה' ששם חלקנו בעבודתו הקדושה, וכן תפילה לגילוי שמו יתברך והכרת כל העולם במלכותו. מובא שתיקן זאת יהושע שעה שכבש את יריחו. ברמ''א או''ח קלב,ב פסק :'ויזהר לאמרו בכוונה'. המשנ''ב שם בסע''ק ח כתב: 'ויש לומר עלינו באימה וביראה כי כל צבא השמים שומעים והקב''ה עומד עם פמליא של מעלה וכולם עונים ואמרים 'אשרי העם שככה לו אשרי העם' כו'. לכן יש להתפלל אותה בנחת ובכוונה. במקרה והחלו לומר קדיש, יש להפסיק אף באמצע כדי לענות אמן ,וכן לענות 'אמן יהא שמיה...' וכפי שעונה תמיד. כל שכן שתפילת שמונה עשרה יש לאומרה בנחת ובכוונה. אמנם כאן במקרה והחלו באמירת הקדיש, אין לעצור ולענות כדי לא ליצור הפסק אלא כשאומר הש''ץ 'יהא שמיה...' יש לעצור, לכוון לצאת ידי חובה ולהקשיב לש''ץ ובכך לצאת ידי חובה מדין שומע כעונה [שו''ע קד,ז] . יש להקשיב בכל המשפט 'יהא שמיה ...ולעלמי עלמיא יתברך' [משנ''ב שם סע''ק כז]. אמנם אם לא שומע את הש''ץ או שהש''ץ לא מכוון להוציאו ידי חובה-אין להפסיק כלל את תפילת שמונה עשרה אף לא בשתיקה [ילקו''י קד,ב]. אין בכך שום תועלת וממילא זו סתם עצירה שאיננו חפצים בה. אם אמר 'יהיו לרצון אמרי פי' הראשון [שלפני 'אלוקי נצור'] או שהוא באמצע אמירת 'אלוקי נצור' ושמע קדיש-מפסיק כדרך שמפסיקים לענות לכך בברכות ק''ש [שו''ע קכב,א. משנ''ב שם סע''ק א]. כלומר יש דעות שמפסיק ועונה 5 אמנים ראשונים של ק''ש וכן 'יהא שמיה...יתברך' [הלכה ברורה קכב,ג] ויש הסוברים לענות רק 'אמן יהא שמיה...עלמיא' ללא 'יתברך' וכן לענות אמן אחר 'דאמירן בעלמא' [משנ''ב סו,יז/אשי ישראל לב,יט]. אחר אמירת 'יהי לרצון אמרי פי' האחרון [שאחר 'אלוקי נצור']-עונה כרגיל [עיין משנ''ב קכב,ד/הלכה ברורה קכב,ג]. אשריך שאתה מחזק אותנו בכוונת אמירת עלינו לשבח. כמובן יש לדעת שעמ''י הוא גדול וקדוש המתאמץ לעשות דברים טובים , אך לפעמים אדם טרוד לדרכו, למלאכתו, לחזור למשפחתו, וכן יש שקשה להם לשבת הרבה זמן במקום אחד ולכן ממהרים לקראת סוף התפילה על חשבון 'עלינו לשבח'. ואכן יש גם לא מעט צדיקים שמקפידים להודות בזה כפי כוחם. חיים טובים
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il